Kvietimas į virtualią konferenciją „Netolerancija išnaudojimui“

Džiaugiamės turėdami nors ir labai netikėtai ir pačioje metų pabaigoje galimybę pradėti diskusiją „Netoleranciją išnaudojimui.

Universitetinių studijų praktikos turi būti apmokamos. Šiuo metu studijų praktika studentams yra privaloma, o jos metu studentai atlieka neapmokamą darbą. Tai naudinga darbovietėms, nes jos gauna nemokamą darbo jėgą ir dažnai tokiu būdu įgyja naujų darbuotojų. Tuo tarpu universitetai už praktikos kreditus gauna pinigus, kuriuos panaudoja savoms reikmėms.

Konstitucijos 48 straipsnio 1 dalies nuostata teigia: „Kiekvienas žmogus <…> turi teisę <…> gauti teisingą apmokėjimą už darbą <…>“. Atsižvelgiant į tai, kad konstitucinė teisė gauti teisingą apmokėjimą už darbą yra viena svarbiausių prielaidų įgyvendinti konstitucinę nuosavybės teisę, konstatuotina ir tai, kad tokia teisinė situacija reikštų, jog sudaromos teisinės prielaidos pažeisti ir konstitucinę nuosavybės teisę, t. y. ir Konstitucijos 23 straipsnio 1 dalį, taip pat konstitucinį teisinės valstybės principą, kuris, be kitų reikalavimų, suponuoja ir tai, kad turi būti užtikrintos žmogaus teisės ir laisvės, taigi ir konstitucinė žmogaus teisė gauti teisingą apmokėjimą už darbą.

Manome, kad studentų atliekamas darbas praktikos metu turi būti reglamentuotas kaip darbo santykiai. Kodėl tai svarbu Vilniuje studijuojančiam jaunimui? Visų pirma, pragyvenimas sostinėje yra brangesnis nei kituose Lietuvos didmiesčiuose, tad, natūralu, kad reikalingos didesnės pajamos. Taip pat, Vilniuje yra įsikūręs didžiausias Lietuvos universitetas, ugdantis daugiau nei 22 000 studentų, taip pat VGTU, MRU ir kiti universitetai, kurie vienija studentus iš visų regionų. Svarbu ir tai, kad Vilnius gali pasiūlyti daugiausiai įsidarbinimo ir karjeros galimybių, kurios yra svarbios jauniems asmenims. Galiausiai, Vilnius galėtų tapti pirmuoju pavyzdžiu kitiems miestams.

Kviečiame įsijungti į virtualią konferenciją  „Netolerancija išnaudojimui“, kuri vyks 2020 m. gruodžio 14 d., 19.30 val.

PROGRAMA 

19.30 – 19.40 val. Konferencijos atidarymas, sveikinimo žodis.

19.40 – 20.10 val. Problemos pristatymas, lyginamosios analizės pateikimas

su Prof. Romu Lazutka ir habilituotu socialinių mokslų daktaru Arvydu Virgilijum Matulioniu.

20.10 – 20.50 val. Diskusija su ekonomistais, sociologais ir studentų atstovais.

20.50 – 21.00 val. Konferencijos uždarymas, baigiamasis žodis.

Renginys vyks iškart po Tolerantiško jaunimo Asociacijos rengiamos diskusijos LGBT* BENDRUOMENĖS ATMINTIES PROBLEMATIKA: TARP ISTORIJŲ IR ISTORIJOS, todėl kviečiame sudalyvauti abiejose.

Renginys įgyvendinamas Studentų judėjimo „Šauksmas“ ir Tolerantiško Jaunimo Asociacijos iniciatyva.

Projektui paramą skyrė Vilniaus m. savivaldybė.

Share:

Susiję tekstai: