KONSULTAVIMO IR INFORMAVIMO CENTRAS PLUS

Įgyvendinant Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai 2012 m. metinę programą, prioritetą „Veiksmai, skirti įgyvendinti „Bendruosius pagrindinius imigrantų integracijos politikos Europos Sąjungoje principus“, veiksmą „Programų ir veiklos, skirtų teikti įvairias konsultacijas ir informaciją trečiųjų šalių piliečiams, sudarant palankesnes galimybes jiems naudotis viešomis ir privačiomis paslaugomis, kūrimas ir tobulinimas.

CENTRO PLUS NAUJIENOS

Tolerantiško jaunimo asociacija kartu su Socialinių- edukacinių iniciatyvų centru PLIUS vykdo tęstinį projektą „Konsultavimo ir informavimo centras PLIUS“. Projekto tikslas: didinti TŠP integracijos galimybes, teikiant aukštos kokybės paslaugas trečiųjų šalių piliečiams, užtikrinant Konsultavimo ir informavimo centro PLIUS tęstinumą. Projekto trukmė: 2013 m. liepos 1d. – 2014 m. birželio 30 d.

Projekto „Konsultavimo ir informavimo centro PLIUS“ veiklos:

• Lietuvių kalbos kursų organizavimas

• Pilietinio raštingumo ugdymo programos įgyvendinimas rusakalbiams, anglakalbiams

• Socialinio darbuotojo konsultacijų teikimas

• Darbo klausimais konsultacijų teikimas

• Teisinių konsultacijų teikimas

• Konsultacijų verslo steigimo ir organizavimo klausimais teikimas

• Konsultacijų migracijos klausimais teikimas

• Psichologinių konsultacijų teikimas

• Mokymų kelių eismo taisyklių klausimais organizavimas

• Intensyvios ekspertų konsultacijų mugės organizavimas

• Konsultacijų Lietuvos kultūros – istorijos klausimais teikimas

• Konsultacijų valstybinėse ir nevyriausybinėse institucijose organizavimas

• Informacijos apie viešųjų paslaugų prieinamumą Lietuvoje sklaida (12 laikraščio numerių rengimas, leidyba; 1 informacinio bukleto rengimas ir leidyba, 48 radijo laidų transliacija)

Konsultavimo ir informavimo centras „PLIUS” teikiamos konsultacijos anglų ir rusų kalbomis taikant individualaus, grupinio darbo metodus.

Share:

Susiję tekstai: