Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo nacionalinės 2014 – 2020 m. programos rengimo darbo grupės posėdis

Tolerantiško Jaunimo Asociacijos valdybos pirmininkas Artūras Rudomanskis dalyvavo Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo nacionalinės 2014 – 2020 m. programos rengimo darbo grupės posėdyje.

 Balandžio 9 d. buvo svarstomas minėtos programos lėšų paskirstymas bei aptarinėjami kiti klausimai. Trečiųjų šalių piliečių integracijai ir teisėtai migracijai Lietuvoje 7 metų laikotarpiui numatoma skirti kiek daugiau, kaip 18 mln. litų, iš kurių du trečdalius sudaro ES lėšos. Lėšas numatyta skirstyti konkurso būdu, tame tarpe ir nevyriausybinėms organizacijoms.

Darbo grupė skirta Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo nacionalinei 2014-2020 m. programai parengti sudaro 41 narys. Tolerantiško Jaunimo Asociacijai darbo grupėje atstovauja Tolerantiško Jaunimo Asociacijos vykdomu projektu įkurto Migrantų informavimo ir konsultavimo centro PLIUS vadovė Aistė Bartkevičienė, pakaitinis asmuo Artūras Rudomanskis, TJA valdybos pirmininkas.

Tolerantiško jaunimo asociacijos informacija

Share:

Susiję tekstai: