Teisiniai LGBT+ ir NVO palankios aplinkos kūrimo iššūkiai

 

Lietuvoje yra labai daug neišspręstų problemų žmogaus teisių srityje. Tolerantiško Jaunimo Asociacija (TJA), aktyviai bendradarbiaudama su LGBT+ bendruomenės nariais, socialiniais partneriais ir, įgyvendindama projekto „Draugiškos visuomenės skatinimas stiprinant NVO vaidmenį“ veiklas, prisideda prie teisinės aplinkos žmogaus teisių srityje gerinimo.

Asociacija minėto projekto teisines veiklas vykdo pagal paprastą schemą. Pirmiausia, vertiname bendrą situaciją, Lietuvos teisinės sistemos būklę žmogaus teisių apsaugos, lygiateisiškumo principo užtikrinimo aspektu. Antra, identifikavę su LGBT+ ir NVO sektoriumi susijusias teisines problemas, numatome konkrečius pasiūlymus ir veiksmus, kaip jas spręsti ir kokia kryptimi judėti siekiant pagerinti visuomenės ir jos atskirų grupių gyvenimo kokybę ir gerovę Lietuvoje.

Kuo tokia veikla aktuali kiekvienam iš mūsų? Mes sistemingai ir operatyviai reaguojame į aktualijas ir staigius pokyčius, į naujus socialinius iššūkius. Per pirmąjį projekto įgyvendinimo pusmetį tyrėme nacionalinę politiką, teisėkūrą, sprendimų priėmimo procesus, rengėme siūlymus, kaip patobulinti esamą teisinę bazę, reagavome į neigiamas tam tikrų politikų veiklas, siekiant nepagrįstai apriboti žmonių teises ir laisves. Asociacija aktyviai reiškė savo viešą poziciją ne tik specifinėse srityse susijusiose su atskirų pažeidžiamų socialinių grupių apsauga nuo diskriminacijos, bet ir visai visuomenei, valstybei aktualiais klausimais, įskaitant ir nacionalinį saugumą.

„Kartais teisinėje sistemoje nesispecializuojantiems žmonėms sunku įvertinti kokią reikšmę turi teisės aktai, kaip jie paveikia kasdienį mūsų gyvenimą. Demokratinėje valstybėje teisinis reguliavimas pasižymi tuo, kad reikia suderinti priešingų grupių interesus ir tokiu būdu įtvirtinti bei palaikyti visuomenėje socialinę santvarką bei rimtį. Daugelį metų Lietuvai gyvenant nedemokratinio režimo sąlygomis mes vis dar mokomės ieškoti kompromisų tarp skirtingų interesų grupių. Todėl Asociacijos tikslas – teisinėmis veiklomis atkakliai siekti tokio teisinio reguliavimo, kuriuo viena išskirtinė grupė negalėtų garantuoti teisių (privilegijų) tik sau, o kitoms socialinėms grupėms – primesti prievoles, t.y. tokius įpareigojimus, kurių vykdymas nesukuria jiems proporcingų teisių“ – teigia Tolerantiško Jaunimo Asociacijos Pirmininkė Inga Žilinskaitė. 

Per pusmetį TJA vykdė reikšmingą Lietuvos teisinės padėties lygiateisiškumo srityje analizę, nuolat stebėjo teisėkūros procesus ir į juos reagavo, teikė pastabas Lietuvoje rengiamiems teisės aktų projektams, parengė ir derino teisės aktų projektų registravimą, kreipėsi į įvairias kompetentingas institucijas, siekdama užtikrinti, kad įvairių politinių procesų metu priimami sprendimai atitiktų žmogaus teisių ir laisvių apsaugos standartus.

Visko padaryti negalime, bet galime nuolat stengtis padaryti daugiau ir daugiau. Tam labai svarbus susitelkimas ir profesionalų bei entuziastų būrimasis bendrai veiklai, todėl Asociacijoje džiaugiamės savanoriais, kurie noriai prisideda prie teisinių veiklų įgyvendinimo. Kviečiame ir Tave prisijungti – kartu ne tik prisidėsime prie bendro labo žmogaus teisėms, tačiau su mumis tikrai įgysi naujų žinių, įgausi reikalingos praktikos.

 

Tolerantiško Jaunimo Asociacijos informacija

 

Share:

Susiję tekstai: