Inovatyvios studijų programos stiprioms tapatybėms Įvairovės Europoje

TJA tapo partnere tarptautiniame projekte su universitetais iš Italijos, Prancūzijos, Rumunijos ir Lietuvos. Mokslinių tyrimų projektas INSIDE siekia išvystyti žinias ir priemones, kurios padėtų Europos jaunimui atremti su tapatybe susijusius iššūkius.

TJA kaip partneris iš nevyriausybinio sektoriaus dirba projekte kartu su tyrėjais iš penkių Europos universitetų. Norime ne tik atrasti naujų mokslu pagrįstų žinių apie jaunimo identitetą, bet ir juos prieinamai pateikti visuomenei bei su jaunimu dirbantiems specialistams.

Nūdienos Europoje kyla daug iššūkių jaunų žmonių tapatybės vystymuisi, ypač kalbant apie jaunimą iš pažeidžiamų grupių. Nemažėjanti socialinė ir ekonominė nelygybė, sociokultūrinė fragmentacija, o taip pat bendros nepalankios įvairovei nuostatos Europos visuomenėse lemia, kad jaunimas patiria stigmatizaciją ir socialinę atskirtį dėl tokių tapatybes aspektų kaip, pavyzdžiui, tautybė, religija, socialinė klasė, lytis, seksualinė orientacija ar gebėjimai. Geopolitinė situacija, tarptautinė migracija į Europą ir jos viduje yra sukurti aplinką, kurioje šie iššūkiai labiau išryškėja.

Reaguodama į šiuos iššūkius, partnerystė INSIDE (angl. Inovative Curriculum for Strong Identities in Diverse Europe – Inovatyvios studijų programos stiprioms tapatybėms Įvairovės Europoje) siekia plėtoti mokslinius tyrimus jaunimo tapatybės tema ir sukurti novatoriškas švietimo priemones, kurios bus taikomos šiulaikiškų universitetų ir neformaliojo mokymo specialistų, dirbančių su jaunimu. Visų pirma, šis projektas sukurs: 1) intensyvaus mokymosi programą apie jaunimo tapatybės vystymąsi, 2) mokslinių straipsnių apie naujausius tapatybės ir darbo su jaunimu tyrimus rinkinį ir 3) atvirą švietimo išteklių darbui su jaunimu sprendžiant su tapatybe susijusias problemas.

Projektą įgyvendina Mykolo Romerio universitetas (Lietuva) kartu su Bolonijos universitetu (Italija), Babeş-Bolyai universitetu (Rumunija), Bordo Universitetu (Prancūzija), Kardinolas Wyszyński universitetu Varšuvoje (Lenkija) ir Tolerantiško jaunimo asociacija (Lietuva). Projektą koordinuoja prof. Saulė Raižienė ir doc. Rasa Erentaitė iš MRU psichologijos instituto. Projektą finansavo Erasmus + KA2 strateginės partnerystės.

Kontaktinis asmuo:

Eglė Tamulionytė, egle@tja.lt.

Share:

Susiję tekstai: