Viešas kreipimasis. Dėl Laisvės frakcijos narės E.Dobrovolskos atsiimto įstatymo projekto kovai su neapykantos kalba

Tolerantiško jaunimo asociacija reiškia susirūpinimą dėl Seimo Laisvės frakcijos išplatinto viešo pranešimo, kad inicijuoja projekto dėl administracinių nusižengimų bei baudžiamojo kodekso pakeitimų, susijusių su administracine atsakomybe už neapykantos kalbą, atsiėmimą.

Projekto atsiėmimas reiškia, kad neapykantos kurstymas LGBT+ žmonių atžvilgiu ir toliau liks faktiškai nebaudžiamas, o šio jautraus ir svarbaus klausimo, kuris galėtų prisidėti stabdant piktybinį neapykantos kurstymą LGBT+ žmonėms svarstymas nukeltas mažiausiai pusei metų.

Tolerantiško Jaunimo Asociacija dar anksčiau pabrėžė, kad nepaisant rinkimuose dalytų pažadų per 100 dienų pateikti įstatymo projektus, kuriais galėtų būti pagerinta LGBT+ asmenų padėtis, artėjant Seimo pavasario sesijai nei vienas žadėtas įstatymo projektas nėra registruotas Seime. Naujasis Seimas ir jo komitetai nėra svarstę nei vienos teisėkūros iniciatyvos susijusios su LGBT+ žmonių padėtimi.

Vietoje teisės aktų projektų registravimo, kuriais būtų bent minimaliai pagerinama teisinė bazė, visuomenei siūlomos neprasmingos ir niekur nevedančios diskusijos, kurios tėra įrankis neapykantą skleidžiančioms grupėms propaguoti savo ideologiją. Diskusija nevyksta, vyksta neapykantos sklaida. Politikų, žadėjusių ginti LGBT+ teises nuolatiniai reveransai prieš žmogaus teises nusiteikusioms grupuotėms atsiimant įstatymų projektus, jų neregistruojant, siekiant, kad homofobijos Lietuvoje klausimai nebūtų keliami tarptautinėse institucijose tik sustiprins žmogaus teisių nekentėjų ryžtą prieš kiekvieną Seimo sesiją kurstyti visuomenės panikas ir isterijas.

Politikų komunikacija LGBT+ žmogaus teisių klausimu Lietuvoje, kokia ji šiuo metu vyksta prideda politikos lyderiams matomumo, bet palieka LGBT+ bendruomenei priklausančius asmenis beginklius kovoje su pasekmėmis, kurias sukelia bandymai pasinaudoti LGBT+ žmonėmis savo asmeninio populiarumo kėlimui.

Tolerantiško jaunimo asociacija mano, kad baudžiamoji atsakomybė yra kraštutinė priemonė (ultima ratio) ginant visuomenę nuo įvairių teisinės tvarkos pažeidimų. Kai kuriose situacijose asmenys, turintys išankstinių nuostatų, neapgalvotai parašo komentarus, kurie konkrečiu atveju gali jiems užtraukti baudžiamąją atsakomybę. Todėl dažnu atveju, nustačius teisės pažeidimus, pareigūnai yra nelinkę taikyti šios griežčiausios atsakomybės, jei padaryta veika yra vienkartinė ir neturi aiškaus sisteminio motyvo.

Tuo tarpu esant administracinei atsakomybei procesas tikrai taps lengvesnis ir bus sudėtingiau išvengti atsakomybės. Bet ir pati atsakomybė nebebus tokia kraštutinė ir žmogus neįgis teistumo jei toliau sistemiškai nenusiženginėtų. Visgi sisteminiam arba gerai suplanuotam neapykantos kurstymui ar skatinimui susidoroti su LGBT+ asmenimis baudžiamoji atsakomybė turėtų išlikti, kaip ir yra šiuo metu.

Raginame Seimo narius laikytis pažadų, neatsitraukinėti nuo darbų, kurie svarbūs LGBT+ bendruomenei.

Tolerantiško Jaunimo Asociacijos pirmininkas

Artūras Rudomanskis

Share:

Susiję tekstai: