VIEŠAS KREIPIMASIS

Dėl socialiniuose tinkluose ir žiniasklaidoje skelbiamos informacijos apie atvejus, kuriuose nukentėjo nepilnamečiai asmenys

Tolerantiško Jaunimo Asociacija reiškia susirūpinimą, kad viešojoje erdvėje informuojant apie nusikalstamus atvejus, kuriuose pilnamečiai asmenys yra apkaltinti ar nubausti už santykius su nepilnamečiais, nepakankamai laikomasi etikos standartų. Manome, kad šių įvykių eskalavimo būdas, tokiais metodais, kurie pasirinkti šiuo metu, yra neetiškas, nes formuoja klaidingą nuomonę apie LGBT+ bendruomenę, taip skatindamas šią bendruomenę diskriminuoti.

Tolerantiško Jaunimo Asociacija tvirtina, kad pedofilija yra nusikalstama veika ir problema, kuri turi būti aiškiai pasmerkta visuomenės. Labai svarbu imtis visų įmanomų priemonių siekiant apsaugoti nepilnamečius nuo seksualinio išnaudojimo.

Nepilnamečiams, kurie patyrė seksualinį išnaudojimą, turi būti teikiama tinkama ir visapusiška pagalba bei palaikymas. Svarbu skatinti prevenciją, švietimą ir teikti išteklius, kad nepilnamečiai žinotų apie savo teises ir kur galėtų kreiptis pagalbos pedofilijos atvejais. Vadovaujantis Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksu, žurnalistai ir viešosios informacijos rengėjai privalo atidžiai atskirti informaciją, kurios viešinimas yra reikšmingas visuomenės (viešojo) intereso požiūriu, nuo informacijos, kuri tenkina tik visuomenės smalsumą. Žurnalistai ir viešosios informacijos rengėjai turi rūpintis vaikų gerove ir užtikrinti, kad skelbiama informacija nesukeltų papildomo sielvarto ar baimės nepilnametėms aukoms.

Pastaruoju metu matome, kad viešojoje komunikacijoje dažnai užmirštama, jog žurnalistai ir viešosios informacijos rengėjai neturi siekti įtariamo, kaltinamo ar nusikaltusio asmens priskirti tam tikrai tautinei, etninei ar socialinei grupei, jo seksualinės orientacijos sieti su padarytu nusikaltimu ir tai pabrėžti. Tolerantiško Jaunimo Asociacija ragina tiesiogiai ar netiesiogiai seksualinės orientacijos nesieti su pedofilija: žurnalistai ir leidėjai savo komunikacijoje turėtų aiškiai suvokti, kad seksualinė orientacija negali būti siejama su pedofilija. Dar svarbiau yra tai, kad aptarinėjant nusikaltimus, aukos lytis ir seksualinė orientacija neturėtų būti minimi, nes šie aspektai neturi nieko bendra su santykiavimu su nepilnamečiais.

Taigi, reiškiame susirūpinimą dėl žurnalistų etikos laikymosi. Manome, kad žurnalistai turėtų vykdyti savo pareigas griežtai laikydamiesi žiniasklaidos etikos principų ir viešai neatskleisti asmenų seksualinės orientacijos, jeigu tai nėra svarbu siekiant atskleisti nusikaltėlį ar apsaugoti auką.

Skelbiant informaciją, svarbu išlaikyti pagarbą asmenų privatumui. Reikėtų pabrėžti, kad būtina gerbti asmenų privatumą, ypač kalbant apie seksualinę orientaciją ar kitus jautrius asmeninius duomenis. Vieša informacija turėtų būti atidžiai renkama ir pateikiama taip, kad nebūtų kenkiama kitų asmenų reputacijai arba nepagrįstai didinama diskriminacijos rizika visiems LGBT+ asmenims.

Šią poziciją Tolerantiško Jaunimo Asociacija parengė vadovaudamasi Asociacijos įstatais ir Etikos kodeksu, kuriuose įtvirtinta pareiga nediskriminuoti lyties, rasės ar tautinės kilmės, religijos ar tikėjimo, įsitikinimų, negalios, amžiaus, seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės ar kitais pagrindais. TJA nariai, vykdantys veiklą, gerbia ir laikosi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų, kitų teisės aktų bei TJA veiklą reglamentuojančių dokumentų.

Tolerantiško Jaunimo Asociacijos valdyba

Share:

Susiję tekstai: