Paremkite TJA strategines bylas – visų žmonių teisę kurti šeimą Lietuvoje! [Atnaujinta 2023-07-30]

Tūkstančiams Lietuvos žmonių ir porų Kalėdinis ir Naujametinis džiaugsmas bus aptemdytas, nes valstybė ne visiems leidžia kurti šeimą ir džiaugtis savo santykiais. Žadėtasis Civilinės partnerystės įstatymo projektas vėl atidėtas kitiems metams, bet net ir jį priėmus niekas nepasikeistų: vienos lyties poros nebūtų laikomos šeima, neįgytų jokių su šeimos ryšiais susijusių teisių ir galimybių.

Iš 27 Europos Sąjungos valstybių net 14-oje yra įteisintos vienos lyties asmenų santuokos, dar 7-iose yra įteisinta civilinė partnerystė, o dar 2-ose numatyta kitokia teisinės kohabitacijos forma. Lietuva yra absoliučioje mažumoje – ji patenka tarp 4 ES valstybių, kuriose vienos lyties poroms nenumatyta nei santuoka, nei partnerystė, nei kitoks teisinis pripažinimas.

Laikas pasakyti – gana!

Gana būti Europos autsaideriais, gana žeminti savo tarptautinę reputaciją ir niekinti žmonių orumą. Visi turi teisę į šeimą. Tai svarbu ir tarptautinėms bendrovėms, veikiančioms Lietuvoje, nes jose dirba daugybė žmonių, kurie negali Lietuvoje jaustis visaverčiai ir kurti šeimos su savo mylimaisiais, tai neatitinka šiuolaikiškų vakarietiškų tarptautinių įmonių vertybių. Tai svarbu ir kiekvienam iš mūsų – kiekvienas savo giminėje turime LGBT+ žmonių, ir bus gėda pažiūrėti jiems į akis, jeigu dėl jų gerovės ir lygybės nieko nedarysime. Galiausiai ir patys kaip bendruomenė turime kovoti už savo teises.

Tolerantiško Jaunimo Asociacija nebetiki politikų beviltiškais pažadais ir kviečia visus neabejingus asmenis, įmones ir organizacijas paremti mūsų iniciatyvą – MES EINAME Į TEISMĄ. Jau turime dvi ryžtingas vienos lyties asmenų poras, kurios pasiryžo teisme ginti savo teises. Viena pora siekia sudaryti šeimą Lietuvoje, o kita pora siekia Lietuvoje užregistruoti užsienyje sudarytą santuoką.

Mes kovosime iki galo, prireikus – ir tarptautiniuose teismuose. Teisminė gynyba, atstovavimas, advokatų paslaugos kainuoja brangiai, todėl prašome Jūsų visų paremti mūsų iniciatyvą. Padovanokime visiems teisę į orią šeimą Lietuvoje!

Surinkta paramos suma 2023-12-25:

5623 Eur iš 9000 Eur. (pirmoms instancijoms reikalinga suma), 14.000 Eur (skundžiant teismo sprendimus aukštesniam teismui). Visgi tikriausiai būsime priversti kreiptis ir aukščiau jei žemesniųjų teismų sprendimai netenkins.

♥ Mūsų iniciatyvą galite paremti contribee platformoje.

Kiti paramos būdai:

Tiesiogine parama į banko sąskaitą. Rekvizitai:

Gavėjas: Tolerantiško Jaunimo Asociacija
Sąskaitos nr. LT17 7300 0100 9207 8843, „Swedbank", AB
Mokėjimo paskirtis: parama veiklai arba parama [veiklos pavadinimas].

Pajamų deklaravimo metu skiriant 1,2% GPM: Tolerantiško Jaunimo Asociacija (juridinio asmens kodas 300150405).

Parama per paypal spausti čia.

♥♥♥ Net ir mažiausia parama yra YRA SVARBI! Galite pasidalinti šia žinute ar uždėti „like” socialiniuose tinkluose.

Tolerantiško Jaunimo Asociacija

1 byla iš 3

PRANEŠIMAS SPAUDAI

2023-02-14

Vilnius

Meilės dieną istorinė byla Lietuvoje: ar teismas įteisins vienos lyties asmenų šeimas? 

Vasario 14-oji Lietuvai – ypatinga diena. Ne todėl, kad tai šv. Valentino proga ar Vasario 16-osios išvakarės. O todėl, kad pirmą kartą Lietuvos istorijoje drąsi, daugelį metų kartu gyvenanti, vienos lyties asmenų pora kreipėsi į teismą, siekdama apginti meilę – savo teisę kurti šeimą Lietuvoje. 

Valstybė – dėl žmogaus, o ne atvirkščiai: būti savimi, būti gerbiamam ir visateisiam savo šalyje – tai yra tikroji laisvė. Šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas, o šeimos pagrindas – meilė, kuriai nesvarbi lytis ar kiti dalykai. Demokratinėje valstybėje teisė mylėti ir kurti šeimą turi būti užtikrinta kiekvienam žmogui. Teismo prašoma pripažinti, kad vienos lyties pareiškėjų pora yra šeima, ir įpareigoti Civilinės metrikacijos skyrių užregistruoti jų civilinę partnerystę.

Pareiškėjams teisme atstovaujantis advokatas Aivaras Žilvinskas teigia, jog politiniai procesai Seime nesudaro pagrindo tikėtis, kad civilinės partnerystės įstatymas būtų priimtas artimiausiu metu ar kad juo vienos lyties šeimos būtų pripažintos šeima. 

Anot advokato, taip valstybė pažeidžia tiek savo tarptautinius įsipareigojimus, kuriuos ką tik priminė Europos žmogaus teisių teismas (EŽTT), konstatuodamas pažeidimą byloje Fedotova prieš Rusiją (kai valstybė nenumatė jokio teisinio pripažinimo vienos lyties asmenų poroms), tiek savo pačios Konstituciją. Pastarojoje įtvirtinta visų asmenų lygybė prieš įstatymą ir visų asmenų teisė kurti šeimą. Primintina, kad šiuo metu iš 27 Europos Sąjungos šalių tik 3 (įskaitant Lietuvą) nenumatytos jokios vienos lyties asmenų šeimų registracijos ir pripažinimo formos. 

„Reikia laukti, kol visuomenė pribręs“, – tai girdėjome jau gal tūkstantį kartų. Šiais žodžiais dangstosi politikai, kai jiems pritrūksta lyderystės įgūdžių. Bet lyderystė ir strateginis mąstymas šiandien reikalingesnis nei baikštus dairymasis per petį. Kovodami už savo teises, LGBTQ+ asmenys Lietuvoje ir kitose šalyse stengėsi supažindinti visuomenę ne su viena gražia LGBTQ+ asmenų darnaus gyvenimo istorija ar joms kylančiais iššūkiais, todėl turime kažkada tapti brandūs ir pripažinti, kad LGBTQ+ šeimoms, kaip ir kitoms, iškyla įvairiausių praktinių iššūkių bei problemų: poroms aktualūs turto, sveikatos, socialinės paramos klausimai, šeimos narių apsauga, valstybės laiduojamos viešosios paslaugos, kylančios iš partnerystės. Ir valstybė privalo pasirūpinti visais savo gyventojais jų nediskriminuodama“, – teigia Tolerantiško jaunimo asociacijos (TJA) pirmininkas Artūras Rudomanskis.

Prie šios, pirmosios iš trijų, strateginės bylos inicijavimo prisidėjo ir ją finansiškai remia TJA bei asmenys, prisijungę prie TJA organizuotos paramos kampanijos, kuri toliau tęsiama. Tikimasi, kad ši byla paskatins visuomenės ir politikų sąmoningumą, ir padės pasiekti tai, ko nesugeba ištesėti skambiais pažadais į rinkimus ėję politikai, nešini žmogaus teisių vėliavomis ir pažadais programose.

Pranešimas publikuotas ELTA naujienų tarnyboje.

  • 2023 m. balandis Iš proceso: Pirmą kartą Lietuvos istorijoje Teisingumo ministerija teisme palaiko pareiškėjų teisę į partnerystę.
  • Tolerantiško Jaunimo Asociacijos pirmininkas Artūras Rudomanskis apie pirmos instancijos teismo 2023 m. balandžio 21 d. sprendimą vienoje iš bylų, kurias inicijavo TJA, neleisti partnerysčių registruoti taip, kaip tai numato Civilinis kodeksas.
  • 2023-05-08 pateikėme Apeliaciją. Su pirmos instancijos teismo sprendimu nesutinkame, manome, kad jis ne tik nepagrįstas ir neteisėtas, bet ir jame išdėstyti motyvai prasilenkia su teisės viršenybės principu. Skundžiamu sprendimu buvo ignoruotos ir pažeistos pareiškėjų fundamentinės žmogaus teisės: teisė į šeimą; teisė į lygybę prieš įstatymą ir apsaugą nuo diskriminacijos; teisė į teisingą ir nešališką teismą; teisė į veiksmingą teisinės gynybos priemonę. Pirmos instancijos teisme nekilo abejonių dėl to, kad pareiškėjai daugelį metų kartu gyvena šeimos gyvenimą, veda bendrą ūkį, yra sukūrę stiprius ir visapusiškus dvasinius, emocinius, asmeninius santykius, kurie pagal savo prigimtį ir pobūdį yra būdingi šeimai. Pažymėtina, kad Teisingumo ministerija neturėjo jokių pastabų pareiškėjų sudarytai partnerystės sutarčiai, be to, ir skundžiamame sprendime nenustatyta jokių aplinkybių ir nenurodyta jokių normų, kurios draustų vienos lyties partneriams tokią sutartį sudaryti. Skundžiamu sprendimu šiurkščiai pažeistas ir precedentų privalomumo principas, nepaisyta Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo (LRKT) išaiškinimų. Nepateisinamas teismo motyvas, rodantis visišką teisinį nihilizmą ir Lietuvos tarptautinių įsipareigojimų nepaisymą, yra tas, kad teismas atsisakė taikyti EŽTT Didžiosios Kolegijos sprendimą Fedotova ir kt. prieš Rusiją grindžiant tuo, kad neva Didžioji Kolegija neišklausė Rusijos, ir būtent dėl to šis EŽTT sprendimas nebus taikomas. Vienas iš skundžiamo sprendimo motyvų yra tas, kad teismas nėra įstatymų leidėjas, ir kad šiuo metu nėra įstatymo normų, reglamentuojančių civilinę partnerystę.
  • „Esame įsitikinę, kad Lietuvos teismų sistema yra nepriklausoma, gebanti užtikrinti teisės viršenybės principo ir aukščiausio lygio žmogaus teisių standartų taikymą, visų pirma pagal nacionalinės Konstitucijos reikalavimus, todėl viliamės, kad neprireiks tarptautinių institucijų įsikišimo ir galėsime patys savo valstybės viduje užtikrinti gerovę ir lygybę visiems žmonėms be diskriminacijos“, – teigė pareiškėjų atstovas advokatas Aivaras Žilvinskas.

2 byla iš 3

Teismo netenkino per Lietuvos Ambasadą Nyderlanduose gautas Civilinės metrikacijos atsisakymas įtraukti pareiškėjų Nyderlanduose sudarytos santuokos į Lietuvos registrą. Civilinės būklės aktų registravimo įstatyme įtvirtinta imperatyvi norma: Lietuvos Respublikos piliečiai privalo pranešti civilinės metrikacijos įstaigai apie užsienio valstybėse įregistruotus ar patvirtintus civilinės būklės aktus. Deja, bet šiuo metu pareiškėjai dėl tokio motyvo buvo įpareigoti papildomai kreiptis tuo pačiu klausimu į Civilinės metrikacijos skyrių tiesiogiai ir gauti tą patį atsakymą ne per Lietuvos ambasadą Nyderlanduose, o tiesiogiai. Gavus atsakymą tiesiogiai teismas priims pareiškimą, žinoma jei neatsiras naujų priekaištų.

3 byla iš 3

  • Pareiškimas teisme priimtas. Teisingumo ministerija ir Civilinės metrikacijos skyrius yra įpareigoti pateikti atsiliepimus.
  • Yra gautas Civilinės metrikacijos skyriaus atsiliepimas. Siūlo įtraukti VĮ „Registrų centras” į suinteresuotų asmenų ratą.
  • Yra gautas teigiamas Teisingumo ministerijos atsiliepimas, kuriuo ministerija pritaria pareiškėjų reikalavimams ir sutinka, kad būtų kreipiamasi į Konstitucinį teimą dėl detalesnio išaiškinimo.
  • 2023 m. liepos mėnesį paskirtas bylos nagrinėjimas teisme įvyko liepos 11 d.
  • 2023 m. liepos 28 d. teismas paskelbė savo sprendimą, kuriuo netenkino pareiškėjų pareiškimo. Plačiau apie tai pranešime.

4 byla

Nepradėta

Share:

Susiję tekstai: