Kreipimasis dėl Valstybinės šeimos politikos koncepcijos

Lietuvos nevyriausybinės organizacijos kreipėsi į LR Seimą dėl Valstybinės šeimos politikos koncepcijos bei Paramos šeimai pagrindų įstatymo projekto.

 

Seimo svarstymui 2007 m. liepos 5 d. buvo pateiktas Valstybinės šeimos politikos koncepcijos projektas, 2007 m. rugsėjo 18 d. – Paramos šeimai pagrindų įstatymo projektas.

 

Kreipimesi pažymima, kad Koncepcijoje bei Paramos šeimai įstatymo projektuose išskiriamas prioritetas santuokinei šeimai ir diskriminacinis valstybės paramos teikimas prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Europos Žmogaus teisių konvencijai bei kitiems teisėms aktams ir, priešingai deklaruojamiems siekiams, įgyvendinimo pasekmės gali būti žalingos pačiam šeimos institutui.

 

Kreipimęsi pabrėžiama, kad Koncepcijoje bei Įstatymo projekte:

 

  • nepagrįstai suteikiamas prioritetas šeimai, sudarytai santuokos pagrindu;
  • ribojama asmens teisė į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą; 
  • ryškus pateiktų projektų diskriminacinis pobūdis asmenų atžvilgiu, gyvenančių ne santuokoje; bei 
  • teisiškai nepagrįstai ir neproporcingai ribojamos žmogaus teisės. 

Remiantis aukščiau išdėstytais argumentais Seimo narių prašoma atmesti Valstybinės šeimos politikos koncepcijos Paramos šeimai pagrindų įstatymo projektus kaip nepagrįstus, neteisėtus bei pažeidžiančius žmogaus teises.

 

 

Kreipimąsi pasirašiusios nevyriausybinės organizacijos:

 

–           Asociacija Kauno moterų draugija

–           Kauno moters užimtumo centras

–           Lietuvos žmogaus teisių centras

–           Lygių galimybių plėtros centras

–           Moterų informacijos centras

–           Piliečių gynybos ir paramos fondas

–           Tolerantiško jaunimo asociacija

–           ŽIV ir AIDS paveiktų moterų bei jų artimųjų asociacija

–           Žmogaus teisių stebėjimo institutas

 

 

Kreipimosi tekstas

Share:

Susiję tekstai: