Kas siekia abortų draudimo?

Tolerantiško jaunimo asociacija kreipimusi į Seimą išreiškė susirūpinimą dėl pritarimo svarstyti Gyvybės prenatalinėje fazėje apsaugos įstatymo projektą.

 

Pastarajame numatyti pagrindiniai gyvybės prenatalinėje fazėje apsaugos principai remiasi tik prielaidomis, kad žmogaus gyvybė prasideda nuo moters apvaisinimo ir kad visi klausimai, susiję su gyvybės prenatalinėje fazėje apsauga, turi būti sprendžiami teikiant prioritetą vaiko prenatalinėje fazėje teisėms. Tačiau ši formuluotė teisiniu požiūriu yra labai netvirta ir nepagrįsta žmogaus teisių sąvokomis.

 

 

Diskusijų dėl aborto kontekste nėra vieningo konsensuso nei Lietuvoje, nei tarptautinėje bendruomenėje. Nėra bendros pozicijos ir teisininkų tarpe. LR Konstitucijoje teisė į abortą arba į negimusio vaiko gyvybę neminima, įstatymai aiškumo taip pat neįneša, teismų išaiškinimų nėra. Lietuvoje galime remtis tik šių teisių individualiomis interpretacijomis, todėl reikalinga įvairių sričių specialistų diskusija. Ji, o ne vienašališko projekto brukimas Lietuvos visuomenei, suteiktų tvirtesnį pagrindą nustatyti šio klausimo teisines ribas. Tuo tarpu šio įstatymo projekto aiškinamasis raštas nedviprasmiškai leidžia suprasti, kad siūlomas gyvybės prenatalinėje fazėje apsaugos įstatymas atspindi tik Katalikų bažnyčios, popiežiaus Jono Pauliaus II mokymus, o ne didelės dalies mūsų šalies piliečių lūkesčius.

 

Nors šiuo klausimu priimtas sprendimas ir nepažeistų tarptautinių žmogaus teisių įsipareigojimų, nes sprendimų priėmimas paliktas konkrečių valstybių diskrecijai, tačiau būtų rizikinga vienašališkai pritarti tik būtent tokios formos projektui, ignoruojant susiklosčiusią tarptautinę praktiką. Šiuo metu absoliuti dauguma Europos Sąjungos valstybių (išskyrus Lenkiją, Airiją ir Maltą) nedraudžia abortų, jie yra legalūs bei prieinami kaip kraštutinė priemonė nėštumui išvengti. Tolerantiško jaunimo asociacija pastebi ir tai, kad Europos Žmogaus teisių teismas teisiniu subjektu laiko tik jau gimusį vaiką.

 

Kreipimęsi buvo pabrėžta, kad legalaus aborto kaip kraštutinės nėštumo priemonės uždraudimas atveria kelią ir nelegaliam abortui, o tai kelia grėsmę moterų sveikatai ir gyvybei. Mes visi turime puikiai suprasti, kad nei viena moteris dėl malonumo abortui nesiryžta – tokį sprendimą jos priima tik po ilgų ir sunkių svarstymų.

 

Tolerantiško jaunimo asociacija savo kreipimęsi siūlo labiau skatinti diskusijas, remti ir vystyti alternatyvius metodus, kurie padėtų mažinti poreikį daryti abortus, ir vengti vienašališkų sprendimų primetimo visuomenei.

 

 

Kontaktinis (-iai) asmuo (-enys):
Artūras Rudomanskis
valdybos pirmininkas
Tolerantiško jaunimo asociacija
Tel.: +370 683 04748
info@tja.lt

Share:

Susiję tekstai: