Neleiskite diskriminuoti motinų!

Motinos diena yra Lietuvos valstybinė šventė. Ši diena ypatinga. Minint ją, negailima skambių žodžių, rengiami koncertai, renkamos „mamų mamos“. Tačiau šventiniame šurmulyje lieka nepastebėta (o gal ir sąmoningai nutylima) tai, jog motinystė Lietuvoje tampa socialinės atskirties sinonimu. Statistika rodo, kad didžiausią riziką gyventi skurde patiria daugiavaikės ir vienišos motinos, motinystė tampa rimta kliūtimi moterims integruojantis darbo rinkoje, siekiant gerai apmokamų pareigų, o smurtas šeimoje ir ekonominis priklausymas nuo vyro paverčia jų motinystę kančia.

Mūsų motinos labai skirtingos: ištekėjusios ir vienišos, išsimokslinusios ir beraštės, namų šeimininkės ir karjeros moterys, tačiau visos jos yra MOTINOS, kurios augina jaunąją kartą ir nusipelno besąlygiškos visuomenės pagarbos bei valstybės pagalbos.

Todėl su demokratinės visuomenės principais nesuderinama tai, jog LR Seimo svarstymui pateiktuose Šeimos paramos koncepcijos ir Šeimos pagrindų įstatymo projektuose valstybės subjektu laikoma TIK santuokos pagrindu sukurta šeima. Tokiu būdu stigmatizuojamos ir socialinei atskirčiai pasmerkiamos vienišos ar nesantuokinėje partnerystėje vaikus auginančios motinos.

Skandalinga yra ir tai, kad pateiktu svarstymui įstatymu dėl Gyvybės apsaugos prenatalinėje fazėje siekiama atimti iš moterų teisę sąmoningai ir laisva valia planuoti savo motinystę. Apmaudu, jog šis projektas skinasi kelią, nepaisant visuomenės ir ypač moterų nuomonės (net 80 proc. jų pasisako prieš abortų uždraudimą). Šis įstatymas taip pat ignoruoja Lietuvos tarptautinius įsipareigojimus ginti moterų reprodukcines teises, Europos Žmogaus Teisių Teismo praktiką bei skaudžias pasaulines aborto draudimo pamokas.

Dovanodami gėles motinoms, nepamirškite, kad jūsų rankose visų Lietuvos motinų likimai, nes jūsų priimami įstatymai turi galią padėti motinoms arba apsunkinti jų gyvenimą.

NEPRITARKITE ŠEIMOS PARAMOS KONCEPCIJAI, KOL JOJE, PRIVILEGIJUOJANT SANTUOKĄ, BUS ĮTEISINTA VIENIŠŲ IR NESUSITUOKUSIŲ MOTINŲ DISKRIMINACIJA!

NEATIMKITE IŠ MOTERŲ APSISPRENDIMO TEISĖS, GALIMYBĖS SĄMONINGAI IR LAISVA VALIA PLANUOTI SAVO MOTINYSTĘ!

Lygių galimybių plėtros centras 

Lietuvos žmogaus teisių centras

Naujos kartos moterų iniciatyvos

Naujoji Kairė 95

Anyksčių vaikų ir jaunimo užimtumo centras

Tolerantiško jaunimo asociacija

Asociacija Kauno moterų draugija

Žmogaus teisių stebėjimo institutas

Jaunimo centras “In Corpore„

Kauno moters užimtumo informacijos centras

Šeimos planavimo ir seksualinės sveikatos asociacija

Share:

Susiję tekstai: