TJA išreiškė susirūpinimą dėl žmogaus teisių pažeidinėjimo Turkijoje

Tolerantiško jaunimo asociacija

Tolerantiško jaunimo asociacija savo kreipimesi  Turkijos ambasadoriui Lietuvoje pasmerkė  išpuolius prieš homoseksualius asmenis Turkijoje.

„Mes reiškiame susirūpinimą dėl įvykių Turkijoje kai minėtos valstybės vyriausybė nesiima jokių veiksmų užkertančių  kelią  išpuoliams prieš homoseksualius asmenis“, teigiama laiške Turkijos ambasadoriui Lietuvoje.

„Ryšium su išreikštu noru būti priimta į Europos sąjungą, Turkija pasižadėjo užtikrinti žmogaus teises apibrėžtas Europos žmogaus teisių konvencijoje.“

„Turkija privalo užtikrinti kiekvieno savo piliečio teises nepaisant jo seksualinės orientacijos ar kitokių įsitikinimų“ teigia asociacijos pirmininkas Vytautas Valentinavičius kreipimesi Turkijos ambasadoriui.

„Mes siekiame, kad Turkijos Respublika atkreiptų dėmesį į homoseksualių asmenų apsaugą ir skirtų didesnę paramą organizacijoms  dirbančioms žmogaus teisių srityje.


Tolerantiško jaunimo asociacijos informacija

Share:

Susiję tekstai: