Projektas „Supratimo link“

Projektas „Supratimo link“ vykdomas Įgyvendinant Europos Fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai Lietuvoje 2007 metų metinę programą.

Projektas skirtas darbuotojams, dirbantiems viešųjų paslaugų sektoriuose, kuriuose tiesiogiai aptarnaujami, konsultuojami trečiųjų šalių piliečiai. Gebėjimai skirti įvairias kultūras, kompetentingai bei konstruktyviai vertinti kultūrinius skirtumus, įvairovės valdymo žinios – tai kompetencijos, kurias galėtų įgyti valstybės tarnautojai, socialinių paslaugų teikėjai, dirbantys Lietuvoje.

Projekto pagrindinis tikslas – gerinti valstybės tarnautojų
bei paslaugų imigrantams teikėjų įvairovės valdymo žinias, tarpkultūrinę kompetenciją bei stiprinti gebėjimus teikiant paslaugas trečiųjų šalių piliečiams.

Projektą sudaro šios pagrindinės veiklos:
1. specialios mokymo programos parengimas bei mokymai, atsižvelgiant į specialių žinių, įgūdžių poreikius, teikiant paslaugas trečiųjų šalių piliečiams
2. gebėjimų stiprinimas teikiant informacinio leidinio „Integracijos įgyvendinimo vadovas“ parengimas bei sklaida visos Lietuvos teritorijoje.

Projekto partneris – Mykolo Romerio Universitetas

Specializuota mokymo programa, sukurta su projekto partneriais – Mykolo Romerio Universiteto dėstytojais – bus sudaryta siekiant pagilinti Lietuvoje dirbančiųjų specialistų tarpkultūrines, tarpreligines žinias bei įvairovės valdymo įgūdžius. Sudarytoje programoje taip pat numatoma atsižvelgti į specifinius trečiųjų šalių piliečių grupių poreikius: neįgaliųjų, vaikų, moterų, jaunimo, neraštingų asmenų ir kt. Viename iš programos kūrimo etapų numatyti bandomieji mokymai (programos testavimas) bei diskusijos susitikimų padės optimaliai parengti mokymų modulį ir įtraukti jį į valstybės tarnautojams skirtų kvalifikacinių programų sąrašą, tuo užtikrinant tolimesnę sklaidą bei prieinamumą.

Šiuo projektu taip pat bus siekiama stiprinti šalies regionuose dirbančiųjų valstybės tarnautojų bei specialistų žinias apie integracijos trečiųjų šalių piliečiams teikimą. Leidinys „Integracijos įgyvendinimo vadovas“, parengtas ir pritaikytas naudoti įvairių sričių specialistams, savo darbuose galintiems susidurti su atvykėliais iš trečiųjų šalių, padės užtikrinti paslaugų migrantams prieinamumą. Leidiniu naudotis galės visų Lietuvos savivaldybių socialinės apsaugos, migracijos, švietimo, įdarbinimo tarnybų, sveikatos priežiūros specialistai – pateikta specializuota informacija padės pagilinti žinias bei užtikrinti prieinamas ir kokybiškas paslaugas visiems trečiųjų šalių piliečiams.

Projektas „Supratimo link“ – tai pirmasis žingsnis , siekiant priimančios visuomenės įtraukimo į integracijos procesą. Projekto veiklų įgyvendinimas padės ateityje organizuojant mokymus specialistams savivaldybėse, taip užtikrinant projekto tęstinumą bei sklaidą visos Lietuvos mastu.  Kvalifikacijos tobulinimas yra nenutrūkstamas procesas, todėl projekto veikla liks aktuali ir jį įgyvendinus. Projekto rezultatai bus panaudojami ir projektui pasibaigus (sukaupta patirtis, mokomoji medžiaga, leidiniai bus platinami per mokymo įstaigas, savivaldybes, bibliotekas; informacija skelbiama interneto svetainėje).

Share:

Susiję tekstai: