Belgijos parlamentarų grupė: Europos Sąjunga negali sutikti, kad valstybė narė priimtų homofobiškus įstatymus

„Šiandien Lietuvos parlamentas dar kartą patvirtino priimsiąs savo homofobišką įstatymą, draudžiantį bet kokią informaciją ir diskusiją apie homoseksualumą nepilnamečiams prieinamose erdvėse.  Rezultatų nedavė netgi Lietuvos prezidento veto. Šalis nuo šiol pasuko homofobijos keliu“, − šiandien išplatintame pranešime teigia Belgijos Atstovų rūmų Socialistų frakcijos nariai.

 

Reaguodami į Tolerantiško jaunimo asociacijos kreipimąsi, parlamentarai teigia, jog „yra gėdinga ir nepriimtina, kad Europos Sąjungos valstybė narė, kuri sakosi pripažįstanti tokias vertybes kaip atvira visuomenė ir tolerancija, stigmatizuoja kai kuriuos savo piliečius dėl lytinės orientacijos. Šis įstatymas taip pat pažeidžia Europos žmogaus teisių ir pagrindinių teisių konvencijoje įtvirtintą saviraiškos laisvę“.

 

Atstovų rūmų Socialistų frakcija taip pat primena, kad 2008 m. gruodžio 18 d. kartu su kitomis 65 valstybėmis pasirašė visuotinę deklaraciją dėl homoseksualumo depenalizavimo, kurioje smerkiami žmogaus teisių pažeidimai dėl lytinės orientacijos.

Frakcijos atstovas spaudai Nicolas Gersdorff informavo, kad frakcijos narys Patrick Moriau šiandien po pietų įregistravo rezoliucijos projektą, kuriame Belgijos vyriausybė raginama griežtai pasmerkti šį diskriminacinį įstatymą.

 

Parlamentaras taip pat kreipsis į Belgijos užsienio reikalų ministrą, kad šis klausimas būtų apsvarstytas Europos Sąjungos Bendrųjų reikalų taryboje ir Lietuvai būtų priminti jos įsipareigojimai žmogaus orumo, laisvės, demokratijos, tolerancijos ir nediskriminavimo srityse, kaip nustatyta Sąjungos steigimo dokumentuose.

 

Tai – jau antras Belgijos Atstovų rūmų Socialistų frakcijos pareiškimas dėl homofobijos institucionalizavimo Lietuvoje. Birželio mėnesį, Seimui priėmus įstatymą, parlamentarai įspėjo, kad Lietuva eina „homoseksualumo kriminalizavimo ir homofobijos keliu“.

 

Tikėtina, kad Belgijos parlamentarai priims homofobišką Lietuvos politiką smerkiančią rezoliuciją. Balandžio mėnesį Belgijos parlamentas „išdrįso“ pasmerkti patį popiežių Benediktą XVI dėl jo pareiškimų Afrikoje apie prezervatyvų keliamą „pavojų“.

 

Tolerantiško jaunimo asociacijos informacija
 

Share:

Susiję tekstai: