Kalbinių komunikacinių įgūdžių tobulinimo stovykla pabėgėlių šeimoms

Svečioje šalyje pabėgėliams tenka kurti savo gyvenimus nuo pamatų. Įgyvendinant Europos pabėgėlių fondo finansuojamus projektus prieglobsčio prašytojams suteikiamos naujos galimybės geriau pažinti kraštą kuriame gyvena, išmokti kalbą, suprasti tradicijas ir papročius.

Rugpjūčio 28-30 ir rugsėjo 11-13 dienomis Molėtų rajone bus organizuojama šeimyninė kalbinių komunikacinių įgūdžių tobulinimo stovykla pabėgėliams.

Pabėgėlis tai asmuo, kuris buvo priverstas palikti gimtąją šalį, nes joje patyrė pagrįstą persekiojimo dėl savo rasės, religijos, tautybės, narystės tam tikroje socialinėje grupėje ar politinių įsitikinimų baimę, be to, dėl šios baimės negali arba nenori naudotis gimtosios valstybės apsauga ar sugrįžti į ją, todėl šiems asmenims būtina padėti suformuoti naujus ar atnaujinti komunikacinius gebėjimus.

Stovyklos metu pabėgėliai, ne tik turės galimybę puikiai praleisti laiką su savo šeimos nariais bei pažįstamais, pabendrauti jiems aktualiais klausimais, bet tuo pačiu ir patobulinti lietuvių kalbos įgūdžius, žaidimų, pasakojimų ir dalijimusi asmenine patirtimi formomis.

Stovyklos dalyviams užsiėmimus ves lektorė Vilma Leonavičienė (VPU Lituanistikos fakulteto Lietuvių kalbos ir kultūros centro vadovė) ir žurnalistas Marat Iljasov (tarptautinių santykių ir politikos mokslų magistras). Laisvu nuo užsiėmimų metu dalyvių laukia pramogos ir neformalus bendravimas kartu su stovyklos organizatoriais. Pabėgėliai turės puikią galimybę geriau pažinti lietuvių kultūrą, lavinti kalbinius ir socialinius įgūdžius. Prieglobsčio prašytojams dažnai stinga pasitikėjimo savo jėgomis, teigiamų pavyzdžių. Stovykla unikali ir tuo, kad vienas iš lektorių – čečėnų tautos atstovas yra puikus sėkmingos integracijos pavyzdys, todėl tikėtina, kad padrąsins likimo brolius, pasidalindamas savo asmenine patirtimi.

Pabėgėlių integracija, tai ilgas ir sudėtingas procesas. Norėdami pasiekti teigiamų rezultatų jį reikia vykdyti apgalvotai, subtiliai ir sistemingai. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba ir Tolerantiško jaunimo asociacija, įgyvendindamos Europos pabėgėlių fondo integracijos Lietuvoje daugiametę 2008-2013 m. programą ir Europos pabėgėlių fondo Lietuvoje metinę 2008 m. programą, vykdo projektą „Pabėgėlių integravimas į visuomenę taikant aktyvius socializacijos metodus“. Projektą remia Europos Sąjunga ir Lietuvos Respublika. Šiuo projektu siekiama didinti Lietuvos visuomenės informuotumą ir supratimą apie imigracijos ir integracijos procesus, skatinti tolerantišką požiūrį ir supratingumą į prieglobstį gavusius asmenis. Kartu didelis dėmesys skiriamas pačių pabėgėlių socialinei integracijai.

2008 metų duomenimis pabėgėlių statusą turinčių asmenų Lietuvoje yra apie 450. Šiuo metu Pabėgėlių priėmimo centre yra apie 70 gyvenančių pabėgėlių.

Tolerantiško jaunimo asociacijos tikslas – skatinti pagarbą žmogui ir jo teisėms, burti jaunimą veiklai prieš visų rūšių diskriminaciją. Organizacijos veikloje dalyvauja apie 200 jaunų žmonių.

Kalbinių komunikacinių įgūdžių tobulinimo stovykla pabėgėlių šeimoms programa
Data                                       Laikas.  Tema
2009 rugpjūčio 28 d. 18 val.  Asmens identifikacija.  Mandagumo konvencija.
2009 rugpjūčio 29 d. 10 val.   Valgymo tradicijos
13 val.  Viešnagės elgesio normos
15 val.   Gyvenimo būdas. Kasdienis gyvenimas
17.30 val. Laisvalaikis. Šventės
2009 rugpjūčio 30 d. 10 val.     Darbas
11.30 val.  Visuomenės narių santykiai. Šeima
     

Tolerantiško jaunimo asociacijos informacija

Asmuo kontaktams:

Vytautas Valentinavičius
Asociacijos pirmininkas
Projekto vadovas
+370 616 05775
+370 600 64711
vytautas@tja.lt
tja.lt
Share:

Susiję tekstai: