Kovok už save – už LGBT teises

Tolerantiško jaunimo asociacija 2009 m. birželio mėn. pradėjo vykdyti Nyderlandų karalystės remiamą projektą „Kovok už save – už LGBT teises”.

Projektą remaią Nyderlandų karalystės  užsienio reikalų ministerija, projekto trukmė 1 metai.

Projekto idėja:

Suteikti LGBT bendruomenei edukacinės, psichologinės informacijos, taip pat  socialinę ir teisinę pagalbą, kuri būtina stiprinant homseskualių asmenų bendruomenę, didinant jos pasitikėjimą, aktyvinant LGBT bendruomenę kovai už savo teises. Didinti Lietuvos visuomenės supratimą apie sudėtingą žmogaus asmenybę, skirtingą žmogaus seksualumą.

Projekto tikslai:

Stiprinti LGBT bendruomenę (LGBT šeimas, vienalytes šeimas, LGBT bendruomenės artimuosius ir draugus), suteikiant informaciją ir pagalbą LGBT bendruomenei taip pat suteikiant saugią ir patikimą internetinę erdvę lesbietėms, gėjams, biseksualams ir transeksualams.

Prisidėti prie LGBT teisių gynimo žmogaus teisių kontekste orgnaizuojant mokymus nevyriausybinių ir valstybinių organizacijų darbuotojams, kurie turi galimybę spręsti LGBT problemas  siekiant juos paskatinti būti aktyvesniais kovojant su homofobija ir įgyvendinant lygiateisiškumo principą Lietuvoje.

Pagrindinės projekto veiklos:

LGBT bendruomenės GayLine tinklalapio tobulinimas (papildant jį įvairia profesionalia it kokybiška informacija LGBT bendruomenei, jų tėvams, artimiesiems ir draugams rūpimomis temomis). Be to, patalpinant įvairią medžiagą homoseksualiam jaunimui, ypatingai tiems, kurie kenčia nuo neapykantos išpuolių, priekabiavimų ir įvairiausių pažeminimų Lietuvos visuomenėje siekiant juos šviesti, didinti jų pasitikėjimą savimi, suteikiant žinių apie lytiškumą.

Paruošti ir platinti informacinius – edukacinius leidinius LGBT bendruomenei ir darbuotojams dirbantiems su jaunimu (projekto metu bus paruošti ir išleisti lediniai: „Priekabiavimas mokykloje”, „Pagalaba homoseskaulių asmenų tėvams”).

Mokymai nevyriausybinių orgnaizacijų ir institucijų dirbančių su diskriminuojamomis grupėmis darbuotojams.

Specializuoti straipsniai visuomenei, įvairiomis homoseksualių asmenų bendruomenei aktualiomis temomis, didinantys visuomenės supratimą lytiškumo klausiamis.

Tolerantiško jaunimo asociacijos informacija

Asmuo kontaktams:
Andrius Dubinas
Projekto vadovas
+370 687 86296
andrius@tja.lt
tja.lt

Share:

Susiję tekstai: