Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas: prokurorės nutarimas nepagrįstas

Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas patenkino Tolerantiško jaunimo asociacijos skundą dėl Lietuvos Respublikos Generalinės prokuratūros prokurorės nutarimo atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą panaikinimo.

 

 

Tolerantiško jaunimo asociacijos skunde nurodoma, kad teisingumą Lietuvoje vykdo teismai, todėl prokurorė nepaisydama akivaizdžiai niekinančio ir žeminančio  pobūdžio paskleistų komentarų, pažeidė LR BPK 168 str. nuostatas t. y. nepradėjo tyrimo ir nenustačiusi konkrečios bylos aplinkybių, pasisakė dėl nusikaltimo elementų nebuvimo.

 

Teismo nutarime minima, kad „nagrinėjamu atveju svarbu nustatyti Lietuvos Respublikos BK 170 str. taikymo sąlygas. LR BK 170 str. numatyta veika gali būti padaryta tik tiesiogine tyčia, t. y. kaltininkas turi suvokti, kad jis viešai skatina neapykantą, lenkia kitus asmenis  smurtauti ar fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų ir norėti taip veikti.“

 

Teismas įvertinęs pateiktus komentarus, padarė išvadą jog žodžiai „reikia juos pradėti naikinti“, „reiks imt beisbolke“ yra smurtinio pobūdžio ir gali būti vertinti, kaip kurstymas susidoroti fiziniu smurtu, šiuo atveju  – su homoseksualios orientacijos žmonėmis.  Teismo nutarime taip pat minima, kad byloje nėra jokių dokumentų išskyrus patį skundą, kuriuos prokurorė vertino ir kurių pagrindu priėmė sprendimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą.

 

Teismo  nuomone skundžiamasis nutarimas yra formalus, priimtas, neturint ir neįvertinus jokių objektyvių duomenų, yra pagrįstas prielaidomis ir subjektyvia nuomone, todėl yra naikintinas.

Tolerantiško jaunimo asociacijos informacija

Share:

Susiję tekstai: