Partnerystės įstatymas: konservatoriai prieš, socdemai už, liberalams nerūpi

Teisės ir teisėtvarkos komitete buvo svarstoma, ar M.A.Pavilionienės partnerystės įstatymo projektas neprieštarauja Konstitucijai.

 

Komiteto posėdyje dalyvavo 8 komiteto nariai iš 10, kurių tarpe nebuvo nei vieno atstovo iš liberalių frakcijų. Posėdyje taip pat dalyvavo įstatymo projekto teikėja Seimo narė M.A. Pavilionienė, Tolerantiško jaunimo asociacijos valdybos nariai, Seimo teisės departamento atstovai, žurnalistai bei komiteto darbuotojai.

 

Didžioji posėdžio dalis buvo skirta Teisės departamento išvadoms dėl teikiamo įstatymo projekto aptarti. Seimo narė M.A.Pavilionienė teigė, jog „akivaizdu, kad pastabų rengėjai, ponas S.Švedas ir D.Zableckis, labiau vadovavosi savo emocijomis, o ne projektų vertinimo metodika, kurios, manau, šį kartą pristigta“. Pastebėta, kad rengtose išvadose itin jaučiamos politinės nuostatos ir stereotipinis LR Konstitucijos aiškinimas. „Drįstu teigti, kad patiems pastabų teikėjams stinga loginio nuoseklumo, atidos skaitant projektą bei ankstesnių partnerystės projektų vertinimo žinių“ – teigė Seimo narė.

 

Komitete pastabas ir rekomendacijas dėl Seimo teisės departamento veiklos išreiškė ir Tolerantiško jaunimo asociacijos atstovas. Buvo kalbama, kad asociacija yra dar anksčiau gavusi raštą iš minėto departamento, kuriame buvo aiškiai pabrėžta, kad Seimo teisės departamentas neatsako už teikiamas išvadas. „Išvados netgi nesutampa su to paties departamento anksčiau teiktomis išvadomis analogiškais atvejais“ – pabrėžė Tolerantiško jaunimo asociacijos valdybos pirmininkas Artūras Rudomanskis.

 

Asociacijos atstovas sukritikavo Teisės departamento išvadoje pateikiamą apibendrinimą, kad „svarstytina, ar projekto nuostatos neprieštarauja Konstitucijos 38 straipsniui“. Remiantis Seimo statuto 136 str. 3 d., „Teisės departamentas dėl užregistruoto įstatymo projekto rengia išvadas, ar projektas atitinka Konstituciją, įstatymus, teisėkūros principus ir juridinės technikos taisykles, taip pat ar kartu pateikiami dokumentai atitinka šio statuto reikalavimus“. „Iš to akivaizdžiai seka, kad Teisės departamentas privalo pateikti aiškią išvadą, ar siūlomas teisinis reguliavimas atitinka Konstituciją ir įstatymus bei teisėkūros ir juridinės technikos reikalavimus, ar jiems prieštarauja, o ne perkelti šią pareigą Seimo komitetams ar kitiems subjektams“ – argumentavo Artūras Rudomanskis.

 

Seimo teisės departamento išvadą kritikavo ir Seimo narys socialdemokratas Julius Sabatauskas, nurodęs, kad partnerystė tarp tos pačios lyties asmenų neprieštarauja Konstitucijai, o tos pačios lyties žmonių santuokos įteisinti projektu nesiekta. Viso posėdžio metu jis nuosekliai pasisakė už projekto priėmimą.

 

Teisės departamentas savo rašte taip pat nurodo, kad „Šeimos santykiai gali susiformuoti ir asmenų partnerystės (bendro gyvenimo neįregistravus santuokos) forma, bet partnerystė, kaip seka iš Konstitucinio Teismo nutarimo, yra šeiminiai santykiai tarp dviejų priešingos lyties asmenų – vyro ir moters”. Su tuo kategoriškai nesutiko Seimo narė M.A.Pavilionienė, kuri siūlė pažvelgti į Konstituciją kaip į visumą, kaip įpareigoja ir pačios Konstitucijos 6 str. Argumentuodama toliau Seimo narė teigė, kad „29 str. tvirtina, kad įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs. Todėl išvadų rašytojai neturėtų savo vertinime klasifikuoti ir diskriminuoti žmonių, nes 29 Konstitucijos straipsnis teigia, kad žmogaus teisių dėl lyties, rasės, tautybės ir t.t. negalima varžyti ar teikti privilegijų“.

 

Posėdžio metu pasisakę „krikščionis“ Vidmantas Žiemelis ir mišrios Seimo narių grupės narys Konstantas Ramelis nuogąstavo, kad partnerystės pripažinimas šeima – pirmas žingsnis į tos pačios lyties santuokų pripažinimą. Komiteto pirmininkas konservatorius Stasys Šedbaras apgailestavo, kad Konstitucinis Teismas prilygino partnerystę šeimai ir siūlė reglamentuoti tos pačios lyties žmonių santykius kitomis formomis. M.A.Pavilionienė replikavo, kad tokie S.Šedbaro siūlymai suskirsto žmones į aukštesnius ir žemesnius.

 

Diskusijos baigėsi balsavimu, ar Partnerystės įstatymo projektas prieštarauja Konstitucijai, kurio metu prieš projektą pasisakė 4 Seimo nariai, 1 balsavo už projektą ir 3 susilaikė. Komiteto pirmininkas S.Šedbaras nurodė pagrindinę balsavimo prieš priežastį – Civilinio kodekso pakeitimus, kurie leistų sudaryti partnerystes tos pačios lyties asmenims. „Jei būtų tik tarp vyro ir moters, problemų nekiltų“ – reziumavo komiteto pirmininkas.

 

TJA raštas įteiktas komieto posėdyje. Parsisiųsti čia.

Seimo Teisės departamento išvada.

Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvada.

 

Tolerantiško jaunimo asociacijos informacija

Share:

Susiję tekstai: