Tolerancija ir multikultūrinis ugdymas bendrojo lavinimo mokyklose

Tyrimas

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba ir Tolerantiško jaunimo asociacija visuomenei pristatė leidinį „Tolerancija ir multikultūrinis ugdymas bendrojo lavinimo mokyklose“. Leidinys netrukus pasieks daugumą aukštųjų ir bendrojo lavinimo mokyklų, taip pat kitas švietimo įstaigas.

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai ir Tolerantiško jaunimo asociacijai vykdant projektą „Pabėgėlių integravimas į visuomenę taikant aktyvios socializacijos metodus“ buvo atliktas pirmasis Lietuvoje tyrimas „Tolerancija ir multikultūrinis ugdymas bendrojo lavinimo mokyklose“, kuriuo siekta pažvelgti į ugdymo procesą, išsiaiškinti, kaip ugdymo turiniu ir mokymo(si) proceso organizavimu skatinamas mokinio tolerancijos suvokimas ir multikultūrinis pažinimas.

TyrimasUgdymo turinio tarpdisciplininio tyrimo autorės sociologė dr. Jolanta Reingardė, Vytauto Didžiojo universiteto sociologijos katedros docentė, dr. Nida Vasiliauskaitė, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Filosofijos ir politologijos katedros docentė ir Mykolo Riomerio universiteto psichologijos doktorantė Rasa Erentaitė.

 

 

 

 

Tyrimas atliktas ir leidinys išleistas iš dalies finansuojant Europos Sąjungai ir Lietuvos Respublikai (įgyvendinant Europos pabėgėlių fondo Lietuvoje daugiametę 2008-2013 m. ir metinę 2008 m. programas) pagal projektą „Pabėgėlių integravimas į visuomenę taikant aktyvios socializacijos metodus“

 

 

Projekto „Pabėgėlių integravimas į visuomenę taikant aktyvios socializacijos metodus“ vykdytojas – Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, projekto partneris – Tolerantiško jaunimo asociacija.  Leidinio sudarytojas ir projekto vadovas – Vytautas Valentinavičius.

 

 

Leidinį recenzavo prof. habil. dr. Marija Aušrinė Pavilionienė ir dr. Vilana Pilinkaitė – Sotirovič, Lygių galimybių plėtros centras.

Su leidiniu susipažinti galite čia.

 

Kontaktinis asmuo:

Vytautas Valentinavičius

EPF projekto vadovas

+370 616 05775

+370 600 64711

vytautas@tja.lt

 


 

Share:

Susiję tekstai: