Kuršėnų, Ėriškių ir Vilniaus jaunimas mokėsi pozityvumo

Š.m. lapkričio – gruodžio mėnesiais VšĮ „Pusiaukelis“, VšĮ „Kultūros artelė“, Tolerantiško jaunimo asociacija, VšĮ „Kūrybinės raiškos centras“ sėkmingai įgyvendino projektą „Jaunimo veiklumo lavinimo programa „Kaip visur spėti ir nesubyrėti – 2009“. Projektą rėmė Jaunimo reikalų departamentas prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Projekte dalyvavo Kuršėnų (Šiaulių rajono), Ėriškių (Panevėžio rajono), Vilniaus miesto jaunimas. Šios trys jaunuolių grupės dalyvavo trijuose praktiniuose užsiėmimuose temomis – „Aš asmenybė“, „Aš socialinė būtybė“, „Pozityvus mąstymas ir mano gyvenimo strategija“. Iš viso projekte dalyvavo 60 jaunuolių. Mokymus vedė Rasa Kuodytė-Kazielienė (visuomenės sveikata, humanistinė psichologija) ir Odetė Abromavičiūtė (meno terapija).

Šie užsiėmimai skatino aktyvų jauno asmens įtraukimą į savistabą ir savianalizę, o tai svarbu jaunuolio veiklos bei gyvenimo kokybei, gerino adaptaciją, stiprino pozityvumą, suteikė išminties, leido iš šono pažvelgti į save, savo jaunatvišką maksimalizmą, emocionalumą.

Tolerantiško jaunimo asociacijos informacija

Share:

Susiję tekstai: