Projektas „Pabėgėlių integravimas į visuomenę taikant aktyvius socializacijos metodus“ sėkmingai užbaigė pirmuosius projekto įgyvendinimo metus

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos ir Tolerantiško jaunimo asociacijos vykdomas projektas „Pabėgėlių integravimas į visuomenę taikant aktyvius socializacijos metodus“ vykdomas įgyvendinant Europos pabėgėlių fondo Lietuvoje daugiametę 2008-2013 m. ir Europos pabėgėlių fondo Lietuvoje  metinę 2008 m. Programą sėkmingai užbaigė pirmuosius projekto įgyvendinimo metus.

Projekto tikslinė grupė – prieglobstį gavę asmenys (pabėgėliai).

Projekto trukmė – 2009 m. sausis – 2010 m. gruodis.

Projekto pagrindinis tikslas – didinti pabėgėlių integracijos galimybes ir mažinti jų socialinę atskirtį. Projekto metu bus siekiama stiprinti abipusį (pabėgėlių ir Lietuvos visuomenės) pažinimą, skatinti objektyvų požiūrį į pabėgėlius, analizuoti pagrindines jų problemas ir didinti atsakingų asmenų (institucijų) kompetenciją sprendžiant minėtas problemas.

Pirmaisiais projekto metu buvo atlikta ugdymo įstaigų, tolerancijos ir multikultūrinio ugdymo mokymo priemonių, analizė ir parengtos rekomendacijos jų tobulinimui.

Remiantis šiuo tyrimu  buvo išleistas leidinys „Tolerancija ir multikultūrinis ugdymas bendrojo lavinimo mokyklose“, kuriame pristatomi tyrimo rezultatai ir pateikiamos rekomendacijos ugdymo turinio tobulinimui.

Projekto metu buvo parengti keletas straipsnių apie projekto metu atliekamą tyrimą: „Netolerancijos vaikai išmoksta Lietuvos mokyklose, rodo tyrimas“, „Ugdymo mokyklose turinys vis dar kupinas stereotipų“, „Vadovėliai pasakoja apie „normalius santykius“, amerikiečių analfabetizmą ir mergaites-manekenes“, „Mokyklose bus ieškoma stereotipų, panašių į istoriją apie moterį-nulį“,  „Pasirengimas priimti kultūras paliktas savieigai

Pirmaisiais metais surengti mokymai savivaldybių ugdymo įstaigų atstovams, darbdaviams ir bendruomenių nariams apie darbo ir bendravimo specifiką su prieglobstį gavusiais asmenimis. Mokymai vyko savivaldybėse, kuriose gyvena daugiausiai prieglobstį gavusių asmenų.

2009 m. pirmaisiais projekto įgyvendinimo metais buvo kuriamos  programos ir rengiami mokymai skatinantys užsieniečius ugdyti kalbinius – komunikacinius įgūdžius.

Lygių galimybių kontrolieriaus taryba ir Tolerantiško jaunimo asociacija įgyvendindamos projektą „Pabėgėlių integravimas į visuomenę taikant aktyvius socializacijos metodus“  organizavo kalbinių – komunikacinių įgūdžių tobulinimo mokymus prieglobstį gavusioms moterims ir vaikams, kurie ypatingai sulaukė didelio užsieniečių dėmesio ir aktyvumo.

Konsultacinių – praktinių seminarų „Aš Lietuvoje – mano galimybės, teisės ir pareigos“ metu prieglobstį gavusiems asmenims betarpiškai bendraujant su pabėgėliais buvo stengiamasi, sužinoti su kokiais sunkumais jie susiduria ir tuo pačiu metu buvo ieškoma atsakymų į rūpimus klausimus pateikiant galimus problemų sprendimų būdus.
Antraisiais 2010 m. projekto įgyvendinimo metais bus organizuojami mokymai stovyklos vadovams ir organizatoriams bei stovykla „Visi mes žemės vaikai“.

Lygių galimybių kontrolieriaus taryba ir Tolerantiško jaunimo asociacija organizuos mokymus „Kompetencijų ugdymo mokykla“, kurių metu per kryptingą veiklą, plėtojant moterų ir vaikų asmenines, socialines ir edukacines kompetencijas, bus siekiama ugdyti sąmoningą asmenybę, sugebančią atsakingai ir kūrybingai spręsti savo problemas bei aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime.

Antrieji projekto įgyvendinimo metai apims projekte dalyvavusių užsieniečių socialinio ir kultūrinio savitumo pristatymą visuomenei, akcentuojant jų bendrumą bei išskirtinumą.

Projekto metu bus ruošiama animacinė – socialinė reklama „Savas tarp svetimų“ bei projekto viešinimo plakatai. Paruoštas internetinių – informacinių laidų ciklas, kuriuo bus siekiama informuoti visuomenę apie projekte sprendžiamas problemas.

Projekto pabaigoje bus organizuojama baigiamoji konferencija, kurios metu bus pristatyti projekte pasiekti rezultatai, parodyta projekto viešinimui sukurta animacinė – socialinė reklama, internetinių – informacinių laidų ciklas ir kt.

Projektą remia Lietuvos Respublika. Projektą iš dalies finansuoja Europos Sąjunga. Projektas finansuojamas įgyvendinant Europos pabėgėlių fondo Lietuvoje daugiametę 2008 – 2013 m. ir Europos pabėgėlių fondo Lietuvoje metinę 2008 m. programas.

Projekto koordinatorė

Inga Žilinskaitė
el. paštas: inga@tja.lt

Share:

Susiję tekstai: