Tolerantiškas jaunimas Vilniaus savivaldybės skirtas lėšas dovanoja kiemsargių atlyginimams

Tolerantiško jaunimo asociacija, reaguodama į žiniasklaidoje paskelbtą informaciją, kad Vilniaus miesto savivaldybė 2009 12 21 paskirstė pinigus konkursą laimėjusiems projektams, informuoja, kad atsisako skirtų lėšų ir ragina šias lėšas skirti Vilniaus kiemsargių atlyginimams išmokėti.

 

Asociacijos nuomone, lėšų skyrimas projektams, likus kelioms dienoms iki termino, kuomet jie turi būti pabaigti, nesudaro galimybės įgyvendinti projektus: per tokį trumpą laiką neįmanoma įvykdyti projektų įgyvendinimui reikalingų viešųjų pirkimų nepažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo.
 
Viešųjų pirkimų įstatyme nurodoma, kad organizuojant viešuosius pirkimus yra nustatomas ne trumpesnis nei 10 dienų terminas vien tiekėjų paraiškų pateikimui, todėl Vilniaus savivaldybės skiriamos lėšos jaunimo organizacijų projektams 2009 m. iš principo negali būti panaudotos laikantis įstatymo reikalavimų. Atsižvelgiant į tai, kad konkursas skelbtas metų pradžioje ir numatytos veiklos turi būti įgyvendintos iki 2009 12 31, tariama parama jaunimo organizacijoms laikytina tik fiktyviu nepanaudotų savivaldybės tikslinių lėšų likučio paskirstymu baigiantis metams.
 
Toks Vilniaus savivaldybės elgesys, kai finansavimas skiriamas iš esmės pasibaigus projektų įgyvendinimo terminams, rodo ne tik nepagarbą konkursą laimėjusioms jaunimo organizacijoms, bet ir skatina jas pažeisti įstatymus – vykdyti fiktyvius viešuosius pirkimus nesilaikant Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų. Tokia praktika Tolerantiško jaunimo asociacijai yra nepriimtina. Kyla pagrįstas klausimas ar lėšas Vilniaus savivaldybė apskritai naudoja pagal paskirtį ir laikantis įstatymų?
 
Atsižvelgdama į tai, kad Vilniaus miesto savivaldybė nesugeba planuoti ir laiku paskirstyti lėšų, Tolerantiško jaunimo asociacija ragina Vilniaus savivaldybę iš asociacijai skirtų lėšų išmokėti iki šiol neišmokėtus atlyginimus kiemsargiams ir ragina kitas jaunimo organizacijas, gavusias tokią Vilniaus miesto savivaldybės paramą, pasekti Tolerantiško jaunimo asociacijos pavyzdžiu.

Tolerantiško jaunimo asociacijos informacija

Asmuo kontaktams:
Artūras Rudomanskis
valdybos pirmininkas
Tolerantiško jaunimo asociacija
Tel.: +370 683 04748
info@tja.lt

Share:

Susiję tekstai: