Kitos projekto „Sveiki atvykę!” veiklos

Konferencija

 

Projektui „Sveiki atvykę!” besibaigiant, bus rengiama vieša konferencija projekto pristatymui ir jau pasiektų rezultatų aptarimui.

 

Konferencijos tikslas – susipažinti ir išanalizuotimigrantams visuomenėje kylančias problemas, segregacijos įtaką, integracijos svarbą bei su šiais procesais dirbančių institucijų, organizacijų, ir asmenų laimėjimus ir problemas, tokiu būdu skatinant suinteresuotų šalių bendradarbiavimą, visuomenės įsitraukimą bei dėl diskriminacijos kylančių problemų tiek visuomenėje, tiek ir tarp pačių trečiųjų šalių piliečių mažinimą.

 

Konferencijos metu bus sukurtos individualios erdvės (mugė), kuriose savo veiklą, laimėjimus galės pristatyti su trečiųjų šalių piliečiais dirbančios institucijos.

 

Konferencija „Migracija ir diskriminacijos pasekmės Lietuvai” vyks birželio 23 d. (ketvirtadienį) 10 val. Viešbučio CONTI konferencijų salėje (Raugyklos g. 7/2, Vilnius).

 

 

Apklausos mokyklose

 

Pasaulio žemėlapis
Pasitikrink savo žinias apie trečiąsias šalis ir jų piliečius! Atlik trumpą testuką.

Viena svarbiausių veiklų projekte „Sveiki atvykę!” – mokinių apklausos fokus grupėse. Dešimtyje atrinktų mokyklų jaunuoliai, dalyvavę programoje, pildė anketas atsakinėdami į klausimus apie trečiąsias šalis, imigracija, toleranciją kitoms kultūroms. Rengėjai siekė išsiaiškinti mokinių žinias šiomis temomisir taip sužinoti bendrą atvykusių piliečių socialinę padėtį Lietuvoje. Pateiktus atsakymus galima pritaikyti platesniame kontekste ir suvokti, kaip trečiųjų šalių piliečius priima šalies jaunimas. Ar atsakymai patvirtins egzistuojančią nuomonę apie tolerancijos stoką, imigrantų atskirti, o gal priešingai – parodys, kad šiuolaikinis jaunimas yra atviras kitokioms kultūroms, tradicijoms, pasirengęs padėti atvykėliams?

 

Atsižvelgiant į apklausų rezultatus, tų pačių mokyklų mokiniams buvo pravesti mokymai trečiųjų šalių, imigracijos klausimais. Mokymai padeda akademiniam jaunimui įgyti teorinių ir praktinių žinių apie į mūsų šalį atvykstančius užsienio valstybių piliečius, jų patiriamas problemas ir būdus, kaip galima atvykėliams padėti ne tik gyventi mūsų šalyje, bet ir išlaikyti jų gimtosios šalies kultūrą bei suprasti lietuviškąją, susirasti darbą, draugų.

 

Pasibaigus mokymams, šie mokiniai vėl dalyvaus apklausose, kuriuose atsakys į labai panašius klausimus kaip ir pirmoje apklausoje. Rengėjų įsitikinimu, turėtų būti akivaizdus skirtumas tarp atsakymų prieš mokymus ir po mokymų. Šis apklausų tipas, vadinamas trekingu, yra pats veiksmingiausias, kuomet norima ištirti respondentų nuomonę kokiu nors klausimu ir jų įsitikinimų ir vertybių gilumą bei gebėjimą suprasti ir keistis.

 

 

Pasitikrink žinias apie trečiąsias šalis – atlik trumpą testuką!

Share:

Susiję tekstai: