Žmogaus teisių gynėjai ragina Seimą iš Lietuvos žmonių neatimti šeimų

Seime siekiama kaip įmanoma greičiau prastumti Konstitucijos pataisą, kuri numatytų, kad didelė dalis šalies gyventojų, kurie dėl įvairių priežasčių negyvena santuokoje, ateityje nebegalėtų vadintis šeima.

 

„Tokio kišimosi į Lietuvos šeimas dar niekada šalies istorijoje nebuvo. Jei gruodžio 21 d. bus pritarta tokio įstatymo projekto pateikimui, niekas negalės užtikrinti, kad įstatymas vėliau nebus priimtas. O tai reikštų, kad šimtai tūkstančių šalies gyventojų praras šeimas,“ – sako Tolerantiško jaunimo asociacijos valdybos pirmininkas Artūras Rudomanskis.

 

Visuomenininkų teigimu, įstatymas sukels daug neigiamų socialinių pasekmių ir sukiršins visuomenę, ir, svarbiausia, pažeis vaikų interesus. Pastebima, kad numatyti pakeitimai sukurtų koliziją ir tarp Konstitucijos 29 ir 38, 22 ir 38 straipsnių, pažeistų Konstitucijos 6 straipsnio reikalavimus dėl jos vientisumo, taip pat kiltų prieštaravimų su Lietuvos Respublikos sudarytomis tarptautinėmis sutartimis, tarp jų ir Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija.

 

Siekdami paraginti parlamentarus negriauti Lietuvos šeimų, visuomeninių organizacijų atstovai gruodžio 21 d. 10 val. prie Seimo rūmų, o taip pat Kaune prie miesto savivaldybės 12-13 val. ir Marijampolėje, Basanavičiaus a., 12-13 val. organizuos simbolines demonstracijas.

 

Kauno Moterų Draugijos vadovė Daiva Baranauskienė teigia, kad kiekvienam piliečiui svarbu netylėti. „Už įstatymo ribų liktų ne tik tos šeimos, kuriose abu tėvai apsisprendžia gyventi ne santuokoje, bet ir tos, kuriose vienas iš tėvų atsisako ar negali tuoktis“, – pabrėžė Daiva Baranauskienė.

 

Kaip alternatyvą Seimo pateiktai Konstitucinei pataisai visuomeninės žmogaus teises ginančios organizacijos siūlo paremti 5 Seimo narių gruodžio 20 d. įregistruotą pasiūlymą, kuris teigia, jog „Visos šeimos formos yra lygios. Valstybė saugo ir globoja šeimą, motinystę, tėvystę ir vaikystę, nepriklausomai nuo šeimos formos.“

 

Kai šeimos susirenka per šventes, jos mažiausiai tikisi smūgio į paširdžius – žinios, kad jų šeima „nesiskaito“, negalioja ar tiesiog neegzistuoja. Juk tikrąją šeimą apibrėžia ne įstatymas, o meilė, pasitikėjimas, atsakomybė ir įsipareigojimas.

 

 

Kontaktinis asmuo:

Artūras Rudomanskis

Tolerantiško jaunimo asociacija,

valdybos pirmininkas

+370 683 04748

arturas@tja.lt

tja.lt

 

Share:

Susiję tekstai: