TJA veiklos LGBT bendruomenei ataskaita

Tolerantiško Jaunimo Asociacija (TJA) daugiau nei 9 metus dirba biseksualių, homoseksualių, transseksualių asmenų teisių, ir apskritai žmogaus teisių srityje. Artėjant organizacijos dešimtmečiui jau pradedame skaičiuoti nuveiktus darbus, apsvarstyti organizacijos strateginius tikslus ir veikimo principus ateičiai.

2014 m. yra paskutiniai trečiojo strateginio plano įgyvendinimo metai. Džiugu, kad Tolerantiško jaunimo asociacijos narių ir bendraminčių užsibrėžti darbai įgyvendinami sėkmingai. Sulaukiame įvairaus palaikymo, tame tarpe tikriausiai ir Jūsų: žodinio – išreiškiant palaikymą organizacijos siekiams ir veiksmams, bei praktinio – įsitraukiant į veiklas, skiriant 2 % paramą ir kt.

Kaip ir kasmet kviečiame visus ir ypač tuos, kurie vienokiu ar kitokiu būdu parėmė organizaciją, susipažinti su trumpa mūsų veiklos LGBT žmonėms metine apžvalga.

Organizacija savo veiklą grindžia 3 strateginiais tikslais:
1. Sudaryti jaunimui, ir kitiems susidomėjusiems asmenims geresnes galimybes socializuotis, įsitraukiant į veiklą žmogaus teisių srityje.
2. Formuoti viešąjį diskursą, dalyvauti politiniuose procesuose žmogaus teisių politikos Lietuvoje gerinimui bei vykdyti veiklas, skatinančias pagarbą žmogui.
3. Stiprinti žmonių socialinę kompetenciją ir skatinti jaunimo, socialiai pažeidžiamų grupių pilietiškumą.

Visuomenės informavimas

Kai žmonių socialinis aktyvumas vis dažniau virsta tik „patinka“ paspaudimu socialiniuose tinkluose, pradedi ieškoti naujų formų pasiekti organizacijos užsibrėžtų rezultatų.

Visuomenės informavimo veiklos vykdytos tiek reiškiant bendrą Asociacijos poziciją, tiek individualiomis Asociacijos narių pozicijomis, nuomonėmis ar komentarais.

TJA vardu praėjusiais metais buvo išplatinti 9 pranešimai spaudai (BNS naujienų tarnyba), Asociacijos atstovai aktualiomis temomis teikė komentarus įvairioms televizijoms, radijui, internetinei ir spausdintinei žiniasklaidai.

Asociacija sėkmingai skleidžia informaciją ir socialiniuose tinkluose. Pavyzdžiui, TJA (http://www.facebook.com/tja.lt) draugų ratas Facebook tinkle per metus ūgtelėjo beveik 500 ir pasiekė 2560 narių. Jei dar nesate draugais, kviečiame prisijungti jau dabar.

Tarp dažniausiai viešai publikuojamų Asociacijos narių yra Donatas Paulauskas, Justinas V. Daugmaudis, Morta Vidūnaitė, Rasa Kuodytė-Kazielienė, valdybos nariai Nida Vasiliauskaitė, Mindaugas Kluonis, Artūras Rudomanskis.

Štai tik keletas jų straipsnių:
M. Kluonis. „Naudingi idiotai“ dešinėje: konservatoriai kasa duobę prezidentei, delfi.lt;
N. Vasiliauskaitė. Apie Gražulio gentį ir Kaino ženklą, delfi.lt;
N. Vasiliauskaitė. Apie Rusijos grėsmes, Lietuvą ir VSD, delfi.lt;
A. Rudomanskis. LGBT teisės – nedegantis lakmuso popierėlis, delfi.lt;
A. Rudomanskis. Pone Gražuli, kam tarnaujate – Lietuvai ar Rusijai?, 15min.lt;
A. Rudomanskis. Tylos kaina nusvers LGBT žmonių viešumo riziką, 15min.lt;
D. Paulauskas. Ar Dalia Grybauskaitė – feministė?, delfi.lt;
D. Paulauskas. Dėl homoseksualaus jaunuolio mirties politikai turėtų atsistatydinti, delfi.lt;
M. Kluonis. Siūlau dešiniesiems pasiskelbti gėjais ir patyrinėti reakciją, delfi.lt;
R. Kuodytė-Kazielienė. Lietuvoje plinta moralinė panika, delfi.lt;
M. Vidūnaitė. Kadaise į moteris žiūrėjo kaip į gyvuliukus, dabar – į gėjus, balsas.lt;
J. V. Daugmaudis. „Normų“ nėra, yra gyvi žmonės, delfi.lt;

Nacionalinių lygybės ir įvairovės apdovanojimų metu TJA narys Donatas Paulauskas buvo apdovanotas už lyčių lygybės idėjų sklaidą.

Asociacijos nariai prisidėjo, konsultavo studentus, rašančius diplominius darbus LGBT tema, taip pat teikė duomenis įvairiiems tarptautiniams tyrimams ir ataskaitoms renkant informaciją apie šalies LGBT situaciją.

Asociacijos nariai dalyvavo ne vienuose seminaruose, kuriuose skaitė pranešimus.

Neapykantos nusikaltimų prevencija ir teisinė LGBT gynyba

Vienas iš ilgiausiai asociacijos vykdomų projektų yra viešo intereso gynimas siekiant užkirsti kelią neapykantos kurstymui. Šiandien šias iniciatyvas vykdo daug organizacijų ir netgi pavieniai asmenys. Tačiau siekdami užtikrinti nuolatinį stabilumą savanorių pagalba veiklas tęsiame. Šiuo metu vyksta 19 ikiteisminių tyrimų. Apie neapykantos kurstymą organizacijai galima pranešti čia.

Tolerantiško Jaunimo Asociacija kreipėsi į Valstybės saugumo departamentą, atkreipdama dėmesį į homofobijos keliamą grėsmę nacionaliniam saugumui ir kai kurių politikų bei Seimo narių bandymus į Lietuvos teisinę sistemą perkelti Rusijos Federacijos teisines nuostatas. Šio kreipimosi iniciatyvą iškėlė projekto „Draugiškos visuomenės skatinimas stiprinant NVO vaidmenį” savanoriai ir vykdytojai.

Tolerantiško Jaunimo Asociacija kreipėsi į Generalinę prokuratūrą, Vilniaus vyriausiąjį policijos komisariatą dėl nacionalistų padarytų administracinių ir baudžiamųjų nusižengimų, kai 2013 m. kovo 11-ąja jie be savivaldybės leidimo Gedimino prospekte organizavo eitynes. Nacionalistai buvo nubausti.

Per 2013 m. Tolerantiško Jaunimo Asociacijos nariai parengė ir, gavus finansavimą, metų pabaigoje pradėjo įgyvendinti projektą „Draugiškos visuomenės skatinimas stiprinant NVO vaidmenį”. Projekto veiklos prisidės tobulinant esamą teisinę sistemą, renkama medžiaga pradėti strateginius procesus.

LGBT teisės – bendradarbiavimo Seime atvejis

Vienas daugiausiai dėmesio sulaukiančių Tolerantiško Jaunimo Asociacijos veiklos etapų yra politinė darbotvarkė LR Seime. Po sėkmingos LGBT kampanijos 2 asociacijos nariai buvo pakviesti dirbti Seimo narių padėjėjais. Tokiu būdu sustiprinę bendradarbiavimą siekiame žmogaus teisėms palankesnių rezultatų.

Veiklos Seime apėmė įstatymų leidybos procesą, spaudos konferencijų organizavimą, pareiškimų rengimą, dalyvavimą parlamentinių grupių veiklose, bendradarbiavimą siekiant pokyčių žmogaus teisių srityje, ekspertinės veiklos vykdymą, visuomenės informavimą apie veiklą bei sudarymą galimybių NVO sektoriui, būti labiau girdimam.

Geriausiai bendra veiklos rezultatų apžvalga atsispindi socialdemokratės Seimo narės Marijos Aušrinės Pavilionienės, su kuria glaudžiai bendradarbiauja 2 TJA valdybos nariai, veiklos ataskaitoje. Kviečiame susipažinti su bendrai vykdytomis veiklomis:

{source}<div data-configid=”0/7531261″ style=”width: 525px; height: 373px;” class=”issuuembed”></div><script type=”text/javascript” src=”http://e.issuu.com/embed.js” async=”true”></script>{/source}

Žemiau išvardyta dar keletas veiklų, kurias svarbu paminėti kaip aktualias ir LGBT teisių problematikoje:
1. Kreipimaisi ir bendradarbiavimas su Užsienio reikalų ir Teisingumo ministerijomis, ES šalių ambasadomis, LR Prezidentūra, kad Lietuvos vardu butų pasirašyta Europos Tarybos konvencija „dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos bei šalinimo“ – bendras visų dirbusiųjų šiuo klausimu pasiekimas – pasirašyta Konvencija;

2. Organizuota spaudos konferencija Seime „Kodėl Seimo sesija pradedama žmogaus teisių pažeidimu“, kurioje dalyvavo ir Tolerantiško Jaunimo Asociacijos valdybos narys, politologas Mindaugas Kluonis.

3. TJA atstovai nuolat dalyvauja Komitetų posėdžiuose, kuriuose svarstomi LGBT teises liečiantys projektai, pasisakome jų metų, teikiame pasiūlymus, informuojame palankius LGBT teisėms Seimo narius, visuomenines organizacijas, ambasadas apie šių klausimų svarstymus ir pasiektus rezultatus, teikiame konsultacijas ir rekomendacijas, kaip elgtis tam tikrose situacijose. Pavyzdys:

a. 2013-11-01 sužinojome, kad LRS Žmogaus teisių komitete bus svarstomas P. Gražulio ATPK įstatymo projektas, kuriuo siekiama apriboti viešų renginių rengimą, nes jie neva pažeistų konstitucines vertybes.
b. 2013-11-02 TJA informavo žmogaus teisių srityje dirbančias NVO ir ES valstybių ambasadas.
c. 2013 11 13 TJA kreipėsi į LRS Žmogaus teisių komitetą dėl P.Gražulio įstatymo projekto atmetimo.
d. Žmogaus teisių komitetas po ilgų diskusijų TJA pasiūlymams PRITARĖ.
e. Bendrai P. Gražulio projektą atmetė (4 už ir 3 prieš), P. Gražulį palaikė Lenkų rinkimų akcija, konservatoriai ir darbiečiai, kiti – prieš.
f. 2014-03-13 laiku informavus partnerius buvo pasiekta, kad projektas būtų išimtas iš Plenarinio posėdžio darbotvarkės.

4. TJA atstovas dalyvavo ES Pagrindinių teisių agentūros konferencijoje „Combating hate crime in the EU”. Darbo grupėse iš TJA pusės buvo išreikšta pozicija, kad direktyvos dėl neapykantos nusikaltimų turėtų apimti visus Pagrindinių teisių chartijos 21 str. paminėtus pagrindus, o ne tik rasę, religiją ir etninę priklausomybę. Pasiūlymui darbo grupėje buvo pritarta ir jis pateiktas svarstymui.

5. TJA nariai bendradarbiavo su Seimo narėmis Marija Aušrine Pavilioniene, Giedre Purvaneckiene, parengiant įstatymų pakeitimo ir papildymo, naujos redakcijos projektus: Lygių galimybių, Reprodukcinės sveikatos ir teisių, Švietimo įstatymo, Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje ir kt. .

6. Seime derinome Europos Tarybos pranešėjo Robert Biedron susitikimus, jis rengė pranešimą LGBT klausimais. Asociacijai atstovavo valdybos nariai Mindaugas Kluonis ir Artūras Rudomanskis.

Harvey Milk sugrįžimas į Lietuvą, Baltic Pride ir kova už LGBT pilietines teises

Tolerantiško Jaunimo Asociacija buvo veiklų sukūryje, nuo tos akimirkos, kai LGBT aktyvistė iš Jungtinės Karalystės Clare Dimyon, kuriai princas Čarlzas įteikė apdovanojimą už nuopelnus vykdant veiklą kovoje už gėjų, lesbiečių, biseksualių ir transeksualių žmonių teises Centrinėje ir Rytų Europoje, pasiūlė į Lietuvą pakviesti Harvėjaus Milko (Harvey Milk yra Lietuvos žydų kilmės JAV politikas, 1978 m. išrinktas į San Francisko stebėtojų tarybą ir tapęs pirmuoju viešai savo homoseksualumą pripažinusiu politiku, išrinktu į aukštas valstybines pareigas JAV istorijoje) fondo Prezidentą Stuartą Milką.

Tolerantiško Jaunimo Asociacija, bendradarbiaudama su Seimo nare Marija Aušrine Pavilioniene, paminėjo Harvey Milk dieną. Prieš Baltic Pride kartu su Rimvydu Baltaduoniu ir Darium Sužiedėliu organizavome marškinėlių akciją, kurios metu už parduotus marškinėlius surinkti daugiau nei 1000 Lt buvo įteikti Emocinės paramos tarnybai „Jaunimo linija“.

Kai savivaldybės atstovai pradėjo manipuliuoti siekdami neleisti LGBT eitynėms vykti Gedimino prospektu, Tolerantiško Jaunimo Asociacijos nariai, nusprendė aplankyti Vilniaus m. mero kiemą, sureagavę į jo komentarus ir kvietimą.

Baltic Pride dalyvavo kaip niekad gausus asociacijos narių ir bendraminčių būrys. Bendradarbiaudami su Jungtinių Amerikos Valstijų ambasada, Harvey Milk fondu bei socialiniais partneriais Šiuolaikinio meno centre surengėme viešą diskusiją su Stuart Milk tema „Žmogaus netektis kaip žmonijos progreso kaina“, kurią vainikavo legendinės roko grupės „Betty“ pasirodymas.

TJA Kauno skyriuje buvo organizuota filmo apie Harvey Milk peržiūra, TJA aktyvistai keliavo į Šiaulius, Rokiškį ir prisidėjo renkant informaciją apie Harvey Milk šaknis Lietuvoje.

Po susitikimų Lietuvoje Stuart Milk pasikvietė Asociacijos valdybos pirmininką Artūrą Rudomanskį dalyvauti JAV vykusioje konferencijoje „LGBT leaders 2013“. Artūrui taip pat buvo sudaryta galimybė dalyvauti mokymuose, kaip organizuoti LGBT rinkimų kompanijas ir kodėl jos svarbios visam LGBT judėjimui.

Mokykla ir visuomenė be patyčių

Tolerantiško Jaunimo Asociacija anksčiau įgyvendino projektą „Mokytojų, moksleivių, tėvų ir NVO atstovų tarpkultūrinių gebėjimų plėtra“, kuris leido įsigilinti į esamą tarpkultūrinio raštingumo situaciją šiandieninėse bendrojo ugdymo mokyklose ir padėjo pagrindus inicijuoti pokyčius siekiant, kad įvairovės ugdymas (tuo pačiu ir seksualinės orientacijos bei lytinės tapatybės klausimai) nebebūtų ignoruojamas. Tęsiant šio projekto misiją ir bendradarbiaujant su Roza Luxembourg fondu įgyvendinamos veiklos, kuriomis siekiame tarpkultūrinio ugdymo užtikrinimo Lietuvos mokyklose. Suburti į darbo grupę šios srities specialistai teikia pasiūlymus ir konsultacijas atsakingiems valstybės tarnautojams ir politikams, kaip pasiekti šių rezultatų.

Kaip Tolerantiško Jaunimo Asociacija suvokia, kas yra tarpkultūrinis ugdymas ir kodėls jis svarbus LGBT asmenims, galite susipažinti iš asociacijos dar 2012 m. parengtos metodinės medžiagos, kuri paskelbta Ugdymo plėtotės centro prie ŠMM tinklapyje.

Tolerantiško Jaunimo Asociacijos vykdomos iniciatyvos „Jaunimas už veiksmingą diskusiją, griaunant mitus ir stereotipus apie LGBT+ viešajame diskurse“ , kurią iš dalies remia Rosa Luxemburg fondas, metu buvo organizuoti teoriniai ir praktiniai seminarai žmogaus teisių, LGBT+ aktyvistams „LGBTpositive: kaip įveikti diskurso gražulius“. Jais, siekėme, kad dalyviai gebėtų sėkmingiau pasipriešinti paviršutiniškam, mitais apipintam žinojimui, stabdančiam efektyvias diskusijas žmogaus teisių klausimais. Seminarų metu dalyvių iniciatyva gimė keletas filmukų, reflektuojančių seminaruose įgytas žinias ir patirtis. Filmukus galite peržiūrėti TJA profilyje Youtube. Projekto pasiekimai pristatyti viešoje diskusijoje bare „Mybar“.

Tolerantiško Jaunimo Asociacijos kampanija prieš patyčias mokykloje prasidėjo seminarais mokytojams. Įvyko jau 3 seminarai, kuriuose sudalyvavo 50 mokytojų iš pačių įvairiausių Lietuvos mokyklų. Per seminarus aptarėme patyčių prevencijos ir žmogaus teisių ugdymo ryšį, kalbėjome apie homofobines patyčias, o suinteresuotus mokytojus ir konsultavome su LGBT susijusiais klausimais.

Seminaro dalyviai noriai dalinosi pozityviomis refleksijomis. Štai viena dalyvė rašė – „žinot, sukėlėte minčių. Kai ką jau dariau mechaniškai, dėl mokyklos… Manau, dabar tikrai darysiu dėl vaiko.“ Po seminarų TJA toliau plėtė bendradarbiavimą su mokyklomis, kartu su mokytojais pradėjo rengti mokomuosius filmukus apie kovą su patyčiomis bei organizuoti bendrus renginius su ugdymo įstaigomis.Taip pat savanoriška iniciatyva TJA socialinių vakarų metu buvo organizuota paskaita-diskusija, kurioje pasakota apie patyčių ir agresijos ryšį, patyčių priežastis (gėdą, menkavertiškumą, fizines bausmes, vaikystės patirtis, šeimos įtaką, vyriškumo formavimą, individualius veiksnius ir kt.), patyčių pasekmes aukai, skriaudėjams, psichologiniam klimatui.

Sveikata

Nepelnytai viena iš sričių, kurias LGBT organizacijos ganėtinai apleido – tai lytinė sveikata. Todėl sulaukusi pasiūlymo bendradarbiauti Tolerantiško Jaunimo Asociacija kartu su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centru pradėjo įgyvendinti tarptautinį projektą „SIALON II“. Projekto, kuriame dalyvauja 14 Europos šalių, pagrindinis vykdytojas – Veronos universitetinė ligoninė (Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona). Projekto tikslas – įvertinti lytiškai plintančių infekcijų (LPI) paplitimą ir prevencijos poreikius, siekiant mažinti LPI paplitimą tarp vyrų, turinčių lytinių santykių su vyrais. Šiuo metu yra apdorojami iš Europos regionų (ir Lietuvos) surinkti anoniminiai duomenys. Neabejojame, kad dalis šios ataskaitos skaitytojų prisidėjo prie šio svarbaus tikslo.

Norime informuoti, kad net ir pasibaigus projektui vykdytojų iniciatyva vis dar galima pasitikrinti nuo LPL kreipiantis nurodytais kontaktais.

2013-11-07 bendradarbiaudami su LR Seimo nare prof. Marija Aušrine Pavilioniene rengėme spaudos konferenciją tema „Vyrų seksualinės elgsenos tyrimas – prevencijos pavyzdys“.

Sėkmingai įgyvendinę veiklas, bendradarbiavimą pratęsėme kartu su Veron‘os, Brighton‘o, Amsterdam‘o universitetais pateikę naują paraišką, kuria sieksime didinti LGBT sveikatingumą.

Žmogui, atrandančiam savo seksualinę orientaciją, gali kilti daug klausimų apie save, santykius su kitais, o kai kada – ir daug sunkių jausmų: baimė būti atstumtam, baimė atsiskleisti. Dažnai tėvai, sužinoję apie vaikų homoseksualią ar biseksualią orientaciją, taip pat patiria daug įvairių emocijų – pasimetimą, nerimą, pyktį, ir nenori susitaikyti su realybe. Tokiais atvejais labai svarbu nekentėti vienumoje, ieškoti profesionalios psichologinės pagalbos. Džiaugiamės, kad jau daugiau negu metus pagal galimybes teikiame psichologines konsultacijas keletui bendruomenės narių.

Bendruomenės telkimas, stovykla, vieši renginiai

Tolerantiško Jaunimo Asociacija tradiciškai kvietė į 13-ąją TJA stovyklą, kuri šį kartą vyko Aukštaitijoje. Stovykloje dalyvavo apie 30 asmenų.

TJA pastoviai rengia socialinius vakarus – susitikimus su įdomiais žmonėmis, filmų peržiūras, žaidimų vakarus, kūrybines dirbtuves, paskaitas ir pan.

Tolerantiško Jaunimo Asociacija ir Centras PLIUS kvietė kartu švęsti Tolerancijos dieną, kurios metu pristatė savanorių parengtą spektaklį prieš bet kokią diskriminaciją.

Tolerantiško Jaunimo Asociacijos nariai įsitraukė į ne vieną akciją, skirtą ginti žmogaus teises, kadangi dėl žmogaus teisių sukibimo principo praradimas vienoje srityje – tai praradimas visiems. Todėl Asociacija dalyvavo socialiniuose „flasmob‘uose“, Europos dienos minėjimo eitynėse nuo Seimo iki Kudirkos aikštės, mitinge prie Rusijos Federacijos ambasados Lietuvoje ir Lenkijoje dėl toje šalyje vykdomų LGBT teisių pažeidimų. Asociacijos nariai aktyviai įsitraukė rengiant protestus prieš siekius uždrausti legalius nėštumo nutraukimus.

Kita

Džiaugiamės sėkmingu bendradarbiavimu su Roza Luxembourg fondu (prie Vokietijos federacijos Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros ministerijos). Sėkmingai įgyvendinti projektai, kurių tikslas spręsti LGBT teisių problemas švietimo sistemoje sulaukė fondo palankaus įvertinimo. Šiandien galime pasidžiaugti, kad suderintas naujas projektas 2014 metams.

Asociacija taip pat kreipėsi į Žmogaus teisių koaliciją ir tapo nare.

Vienas didžiausių postūmių organizacijai veikti yra EEA Grands finansuotas projektas „Draugiškos visuomenės skatinimas stiprinant NVO vaidmenį“, kurio rezultatai jau matysis artimiausiu metu; vienas jų – atnaujinta TJA svetainė

TJA įsipareigoja ir toliau aktyviai plėsti veiklas, siekti pagarbos LGBT žmonėms įtvirtinimo, LGBT teisių gynimo stiprinimo. Pokyčiai būtų kur kas greitesni, jei veikiančiųjų ratas plėstųsi.

Mes kviečiame kiekvieną asmeniškai nelikti abejingu ir solidariai vienytis bei kartu veikti, kad kiekvienas žmogus galėtų gyventi oriai ir būti laimingas. Kviečiame TAPTI TJA nariais ar draugais. Šiuo metu mes stokojame teisininkų, maketuotojų, viešųjų ryšių ir IT specialistų, tarptautinių ryšiais besidominčiųjų, tekstų redaktorių, vertėjų ir pan. Taip pat labai kviečiame bendradarbiauti mokytojus, pedagogikos studentus ir kitus ugdymo sritimi besidominčius asmenis. Susisiekite su mumis jau DABAR – info@tja.lt ir egle@tja.lt.

Visada laukiame idėjų ir iniciatyvų – kurias su džiaugsmu padėsime įgyvendinti, o taip pat ir paramos joms iš visų LGBT žmonių ir jų draugų.

Asociacija ypatingai dėkoja už sėkmingą bendradarbiavimą: Seimo narėms Marijai Aušrinei Pavilionienei, Giedrei Purvaneckienei, Daliai Kuodytei, gayline.lt, visiems Žmogaus teisių koalicijos partneriams, DEMOS kritinės minties institutui, Šeimos planavimo ir seksualinės sveikatos asociacijai, Jungtinių Amerikos Valstijų, Austrijos, Švedijos ir Ispanijos ambasadoriams ir šių ambasadų darbuotojams, Rosa Luxembourg fondo atstovams Varšuvoje, EEA grands astovams, Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų instituto darbuotojams, Lietuvos Raudonąjam kryžiui, visiems TJA seminarų lektoriams, asmenims, kurie paskyrė 2 proc. paramą, tarptautiniams savanoriams, Lietuvos universitetų praktikantams, delfi, 15min ir lrytas.lt, Lietuvos radijo redakcijoms, žmogaus teises remiantiems žurnalistams.

Tolerantiško jaunimo asociacijos vardu:
Pirmininkė Inga Žilinskaitė
Valdybos pirmininkas Artūras Rudomanskis
Valdybos nariai Mindaugas Kluonis, Nida Vasiliauskaitė, Eglė Tamulionytė

Share:

Susiję tekstai: