Gyventojai vėl ragins Seimą neatimti šeimų iš Lietuvos žmonių

Seime šiandien bus mėginama, kaip įmanoma greičiau prastumti Konstitucijos pataisą, kuri numatytų, kad didelė dalis šalies gyventojų, kurie dėl įvairių priežasčių negyvena santuokoje, ateityje nebegalėtų vadintis šeima.

„Tokio tiesioginio šeimų įvairovės griovimo dar niekada šalies istorijoje nebuvo. Jei šiandien Seime bus pritarta tokio pagrindinio šalies įstatymo pataisoms, tai reikštų, kad šimtai tūkstančių šalies gyventojų praras šeimas,“ – sako Tolerantiško jaunimo asociacijos valdybos pirmininkas Artūras Rudomanskis.

Šalies gyventojų teigimu, įstatymas sukels daug neigiamų socialinių pasekmių ir sukiršins visuomenę, ir, svarbiausia, pažeis vaikų interesus. Pastebima, kad numatyti pakeitimai, be to, sukurtų koliziją tarp Konstitucijos 29 ir 38, 22 ir 38 straipsnių, pažeistų Konstitucijos 6 straipsnio reikalavimus dėl jos vientisumo, taip pat kiltų prieštaravimų su Lietuvos Respublikos sudarytomis tarptautinėmis sutartimis, tarp jų ir Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija.

Siekdami paraginti parlamentarus negriauti Lietuvos šeimų, grupė šalies gyventojų, balandžio 19 d. 14.30 val. organizuos simbolinę demonstraciją prie Seimo rūmų.

Lietuvos gyventojai sutinka, kad tikrąją šeimą apibrėžia ne įstatymas, o meilė, pasitikėjimas, atsakomybė ir įsipareigojimas. Todėl svarbu iš šalies piliečių neatimti galimybės jiems laisva valia kurti šeimas.


Kontaktinis asmuo:

Artūras Rudomanskis
Tolerantiško jaunimo asociacija,
valdybos pirmininkas
+370 683 04748
arturas@tja.lt
tja.lt

 

Share:

Susiję tekstai: