Švenčiant Tolerancijos dieną – dr. Nidos Vasiliauskaitės paskaita

Kaune, Vytauto Didžiojo universitete, TJA valdybos narė dr. Nida Vasiliauskaitė skaitys paskaitą „Toleruokite mus…“/Ačiū, ne! Tolerancija kaip galios santykis“.

 

Paskaitoje akademikė ir portalo DELFI.lt komentatorė siūlys, kaip nuplauti „tolerancijos“ sąvoką nuo jos dabartinių viešumos apnašų. Paskaitos pradžia – 16 val., Vytauto Didžiojo universiteto Menų fakultete (207 auditorija, Muitinės g. 7, Kaunas). Įėjimas – laisvas!

 

Paskaitos aprašymas:

 

Voltaire’ui priskirtasis dictum – „Aš visiškai su jumis nesutinku, tačiau gyvybės nepagailėsiu, kad jūs turėtume teisę taip kalbėti“ – mechaniškai vis kartojamas kaip galutinė demokratijos išmintis („Štai kas yra tolerancija!|). Gražu ir teisinga, ar ne? Bet įsivaizduokime save, paklūstančius šiam imperatyvui ir tiesiogine prasme nepagailinčius gyvybės vardan M.Bartašiūnaitės, R.Dagio, R.Ozolo, J.Pankos ar dar kokio acto garintojo, su kuriuo visiškai nesutinkame, teisės skelbti savąsias „nuomones“. Mes mirštame, jie skelbia: štai jis, mūsų idealusis sociumas.

Tad gal tolerancijos… nereikia? Gal laikas liautis kartoti burtažodį (neretai su ašaromis akyse: „Ak, toleruokite mus – mes irgi žmonės, visi turime teisę, visus reikia gerbti,  ir mus, NET mus…“ – Vadinasi, ir antroji, netoleruojanti, pusė turi?)? O gal – laikas tikslintis (konceptualiai ir istoriškai), kas būtent tolerancija yra ir kas ji nėra? Ko tiksliai prašoma, kai prašoma tolerancijos? Iš kokios pozicijos kalbama? Kaip tokiu kalbėjimu modeliuojama kalbėtojo situacija? Apskritai: ar tolerancija – prašytinas bei išprašytinas dalykas? Ar ji yra tai, ko iš tiesų norime? Ar nėra taip, kad „tolerantiškai“ palaikydami demokratinę „diskusijų kultūrą“ (ir ieškodami joje nišos sau), pasmerkiame save amžinai grumdytis „diskusijose“ su nei jų norinčiais, nei joms pajėgiais, nei vertais – ir niekada nelaimėti? Taip pat – niekada taip ir neleisti atsirasti tikrai diskusijai, be kabučių?

Pirmas veiksmas: pamėginti  nuplauti „tolerancijos“ sąvoką nuo jos dabartinių viešumos apnašų.

Paskaita rengiama minint Tarptautinę tolerancijos dieną ir devintąjį TJA gimtadienį. Daugiau apie renginius:

https://www.facebook.com/events/681995605247951/?fref=ts

https://www.facebook.com/events/635522906567647/?fref=ts

 

 

 

Share:

Susiję tekstai: