Kampanija prieš smurtą startavo

2017 m. spalį startuoja naujas projektas „Kampanija prieš smurtą pažeidžiamų asmenų šeimose“. VšĮ Ante Litteram sudarė sutartį su LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija dėl šio projekto finansavimo. Projektas bus vykdomas kartu su partneriais Tolerantiško jaunimo asociacija (TJA) ir VšĮ DEMOS kritinės minties institutu.

Projekto tikslas – vykdyti smurto artimoje aplinkoje prevenciją šeimose ir socialiniuose junginiuose, kuriuose yra pažeidžiamų grupių atstovų (migrantų, pabėgėlių, LGBT+), tuo pačiu skatinant šių pažeidžiamų grupių ir jų šeimų socialinės atskirties mažinimą ir didinant socialinę integraciją. Atvykėliai, pabėgėliai, kitų rasių ir kultūrų žmonės, taip pat LGBT+ bendruomenei priklausantys žmonės, ypač jaunimas, Lietuvoje labai dažnai susiduria su diskriminacijos, neapykantos, atskirties atvejais, o neigiamas visuomenės nusistatymas jų atžvilgiu tik gilina jų šeimų vidines krizes.

Projekto metu numatoma pravesti mokymus apie įvairias smurto artimoje aplinkoje apraiškas, jo pasekmes, atsakomybę, ugdant nepakantumą smurtui ir informuojant apie veikimo priemones ir pagalbos galimybes susidūrus su smurtu. Taip pat bus parengti specialūs informaciniai lankstinukai apie smurtą artimoje, reagavimo į jį ir pagalbos galimybes.

Dalis projekto nukreipta ir į visuomenę, t.y. numatoma vykdyti informacinę kampaniją, skirtą smurto artimoje aplinkoje mažinimui ir prevencijai. Projektą finansuoja LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Share:

Susiję tekstai: