TJA veiklos ataskaita už 2017 m.

Tolerantiško jaunimo asociacija (TJA) nenutrūkstamai vykdo veiklas jau daugiau nei 13 metų. Kiekvienais metais augame, didėjame savo narių skaičiumi, stiprėjame ugdydami  kompetencijas, plečiamės savanorystės organizacijoje galimybėmis, tampame labiau matomi ir prieinami regionuose ir veikdami visoje Lietuvoje.

Sėkmingą organizacijos darbą rodo ne tik tęstinės veiklos ir augantis narių skaičius (2017 metais organizacijoje narių padaugėjo daugiau nei 5% ir perlipome 300 narių ribą), tačiau ir nuolat atliekami organizacijos vertinimai. 2017 m. metų pavasarį atliktame vertinime pagal NOVEV metodiką organizacija buvo įvertinta kaip stabiliai veikianti. Nepaisant to, kad organizacijos darbuotojų skaičius sumažėjo po 2015 m. pasikeitus NVO, dirbančių žmogaus teisių srityje Lietuvoje, finansavimo aplinkos situacijai, Organizacija išlaikė aktyvių savanoriškai veikiančių narių branduolį ir sėkmingai tęsia veiklas Vilniuje ir plečiasi regionuose. Svarbu pastebėti, kad „organizacijos vertinime svarbų vaidmenį turi organizacijos parengti ir įgyvendinami ilgamečiai projektai bei ilgamete partneryste grįsti projektai“. Būtent sėkmingas ilgamečių partnerysčių, 2 proc. paramos ir projektų vystymas labai svarbus Organizacijos veiklos stabilumui ir tampa jos gyvybingumo garantu.

Tolerantiško Jaunimo Asociacijai 2017 m. buvo paskutiniai ketvirtojo strateginio plano įgyvendinimo metai. Džiugu, kad Tolerantiško jaunimo asociacijos narių ir bendraminčių užsibrėžti darbai įgyvendinti sėkmingai.

Kaip ir kasmet kviečiame visus – ir ypač tuos, kurie prisideda, kad organizacija augtų – susipažinti su apibendrinta mūsų veiklos metine apžvalga.

Visuomenės informavimas

TJA vardu praėjusiais metais buvo išplatinti 5 pranešimai spaudai (BNS naujienų tarnyba), Asociacijos atstovai aktualiomis temomis teikė komentarus įvairioms televizijoms, radijui, internetinei ir spausdintinei žiniasklaidai.

Asociacija sėkmingai skleidžia informaciją ir socialiniuose tinkluose. TJA (http://www.facebook.com/tja.lt) draugų ratas Facebook tinkle pasiekė ir viršijo 5000 sekėjų. Jei dar nesate draugais, kviečiame prisijungti jau dabar.

Tarp dažniausiai viešai publikuojamų Asociacijos narių yra Mindaugas Kluonis, Artūras Rudomanskis, dr. Sergejus Orlovas, Vilma Vaitiekūnaitė.

Asociacijos nariai prisidėjo, konsultavo studentus, rašančius diplominius darbus žmogaus teisių temomis, taip pat teikė duomenis įvairiems tarptautiniams tyrimams, šešėlinėms ataskaitoms bei situacijos apžvalgoms renkant informaciją apie šalies LGBT ir žmogaus teisių situaciją.

Lytinis švietimas bendrojo ugdymo mokyklose

Tolerantiško jaunimo asociacijos nariai įdėjo labai daug pastangų, kad būtų siekiama mokslu grįsto lytinio švietimo. Tolerantiško jaunimo asociacijos narių iniciatyva bendradarbiaujant su tuometinės Seimo narės prof. Marija Aušrinės Pavilionienės pagalba buvo performuota Lytinio švietimo ir pasiruošimo šeimai programos rengimo darbo grupė, į kurią buvo įtraukta daugiau žmogaus teises ginančių organizacijų.

Tolerantiško jaunimo asociacijos narių dėka buvo užtikrinta, kad į programą būtų įtrauktos nuostatos, kuriomis draudžiama diskriminuoti moksleivius dėl seksualinės orientacijos.

Asociacijos nariai ir toliau nuosekliai prižiūri, kad programos įgyvendinimas būtų mokslu grįstas. 2017 m. Asociacija dalyvavo diskusijose dėl programos metodinių nurodymų, įgyvendinimo, bei kreipėsi į Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą bei Švietimo ir mokslo ministeriją, kad Ugdymo plėtotės centras pašalintų programos neatitinkančią metodinę medžiagą, pvz.: tokią, kuri homoseksualumą pristato kaip psichinį sutrikimą, skatina lytinės orientacijos nepriėmimą ir pan.

Pilietiškumo, pakantumo ugdymas, mokinių ir visuomenės švietimas žmogaus teisių ir lygybės srityse

Asociacijos nariai nuoširdžiai dirba ugdomąjį darbą nelaukdami, kada žmogaus teisių ugdymas pasieks kiekvieną Lietuvos moksleivį kaip formalaus ugdymo dalis. Mūsų mokymuose dėmesio sulaukia įvairių socialinių grupių teisės, kalbame ir apie LGBT, ir apie migrantus, ir pabėgėlius, moteris ir kt. Į TJA dažnai ir noriai kreipiasi mokyklos, jų socialiniai pedagogai, prašydami pravesti pamokas įvairaus amžiaus mokiniams žmogaus teisių, medijų raštingumo, tarpkultūrinio ugdymo, diskriminacijos ir kitomis temomis.

Per metus organizacija surengė per 20 mokymų ir paskaitų : Telšiuose, Kuršėnuose, Šiauliuose, Zarasuose, Kaune, Vilniuje, Jonavoje, Rokiškyje. Bendras dalyvių skaičius – 677.

Tolerantiško jaunimo asociacija siekdama, kad mokyklose nebūtų kurstoma neapykanta dėl seksualinės orientacijos kreipėsi į policiją, prokuratūrą, apylinkės, administracinį teismą dėl liūdnai pagrsėjusios tikybos pamokos Telšių Žemaitės gimnazijoje, kurios metu gėjai buvo sutapatinti su kanibalais. Neapsiribodami administracinėmis priemonėmis, taip pat vykome į mokyklą dalyvavome diskusijose, ugdymo procese.

Mūsų patirtis ugdant žmogaus teises neliko nepastebėta, ir Slovakijos žmogaus teisių institutas bendradarbiaudamas su Rosa Luxemburg pasikvietė į tarptautinę konferenciją, kurios rezultatas – išleistas patirčių almanachas „Tackling homophobia in education“.

Tolerantiško Jaunimo Asociacija bendradarbiaudama su Rosa Luxembourg fondu nuo 2013 m. rengė LGBT partizanų akademiją. LGBT+ partizanų akademija – tai seminarų ir kūrybinių dirbtuvių ciklas, kuriuo siekiame burti ir įgalinti jaunus žmones, suteikti jiems žinių bei įgūdžių būti aktyviais piliečiais, pasisakančiais už LGBT teises bei gebančiais atstovauti savo interesus, aktyviau reikšti LGBT draugiškas idėjas. Šiemet šio projekto dėka daug dėmesio skyrėme heteronormatyvumo kritikai, o projektiniuose renginiuose ir vėliau asociacijos narių iniciatyva pakartotinuose renginiuose sudalyvavo per 190 žmonių.

 

Po asociacijos narių mokymų Tolerancijos dienos proga daug dėmesio socialiniuose tinkluose sulaukė melaginga žinia, jog 1-2 ir 3-4 klasių moksleiviams TJA nariai skaito pasakas apie 2 princus iš Neringos Dangvydės pasakų knygos „Gintarinė širdis“. Pasakas išties skaitėme, tačiau tąkart apie migraciją, ne apie princus. Esame įsitikinę, kad pasaka apie princus ne mažiau vertinga, ir sieksime, kad visuomenės įvairovę atspindinčios ir paaiškinančios pasakos nebūtų cenzūruojamos.

Viešosios erdvės LGBT+ temai

Džiaugiamės, kad šiemet turėjome galimybę rengti mokymus apie LGBT+ asmenų teises viešosiose erdvėse skirtinguose Lietuvos regionuose. Mūsų seminaras apie feministinius ir LGBT judėjimus pasiekė Zarasus, Rokiškį, Telšius, Kauną, Šiaulius. Investicijos į šalies viešųjų bibliotekų infrastruktūrą paskatino būti jas atviresnėmis ir dalis paskaitų LGBT+, moterų tema persikėlė į jas.

2017 m. gruodį surengėme Aušros Volungės autorinių darbų parodą „Anas-Ana. Gimsta pasipriešinimas“. Šiais metais ji toliau keliauja po kitus miestus.

Baltic pride Taline

Tolerantiško jaunimo asociacija nuo pat pirmųjų eitynių dalyvauja „Baltic Pride“, kurios vyko 2009 m. Rygoje. Mes nuosekliai rūpinamės galimybėmis ir motyvuojame žmones drąsiai dalyvauti. 2017 m. ir vėl organizavome pilną autobusą eitynėms Estijoje su nakvyne sostinėje Taline.

Prieš eitynes organizavome dirbtuves, kuriose TJA nariai ir mūsų draugai aptarė, koks tikslas dalyvauti eitynėse, ko reikalaujame ir kaip ketiname atrodyti renginyje.

Esame nepaprastai dėkingi tiems, kurie skiria 2 proc. paramą ir tiems, kurie prisidėjo autobuse prie kelionės išlaidų. Nes eitynės – tai renginys ir bendruomenės nariams, ir visuomenei, primenantis ir paskatinantis pokyčiams LGBT teisių srityje.

LGBT+ indeksas

Jau antrus metus iš eilės vykdome išsamią Seimo narių veiklos stebėseną LGBT+ klausimais: jų pasisakymus Seimo plenarinių posėdžių salėje, aktualius LGBT+ teisių klausimams balsavimus, teiktus teisės aktų projektus, iš stebėjimų sudarome LGBT+ politinių partijų indeksą.

Indeksą rengiame bendradarbiaudami su Rosa Luxemburg fondu. Džiugu, kad diskusijos prieš sudarant indeksą paskatino įregistruoti Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamos viešosios informacijos poveikio įstatymo pakeitimo projektą, kuriuo siekiama išbraukti iš įstatymo nuostatą, cenzūruojančią informaciją apie tos pačios lyties žmonių šeimas.

Strateginis bylinėjimasis

TJA daug dėmesio skiria neapykantos nusikaltimų prevencijai ir reagavimui į juos. Reguliariai tenka apskųsti neapykantos komentarus, pateikiamus viešojoje erdvėje, teisėsaugos institucijoms, arba teikti teisinę pagalbą asmenims, kurie savo vardu inicijuoja tokių skundų pateikimą. Suorganizuojame teisinę pagalbą tiek parengiant skundus (pareiškimus) teisėsaugai, tiek rengiant atitinkamus skundus ikiteisminio tyrimo teisėjams ir aukštesnės instancijos teismams, nes Lietuvos teisėsauga vis dar labai sunkiai ir nenoriai tiria neapykantos bylas.

Formuodami užklausas ir pareiškimus Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai, Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai ir kitoms institucijoms, prisidedame prie to, kad viešoji erdvė taptų palankesnė visiems žmonėms, jų grupėms, ypač LGBT+ bendruomenei. Pavyzdžiui, daug jėgų skyrėme Telšių Žemaitės gimnazijos atvejui, kai tikybos mokytoja skleidė dezinformaciją apie homoseksualius asmenis. Nors baudžiamųjų sankcijų pritaikyta nebuvo, tačiau sukeltas didžiulis visuomeninis rezonansas, ir TJA kreipimųsi dėka šį atvejį pasmerkė tiek Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, pripažinusi lygių galimybių pažeidimo faktą, tiek Švietimo ir mokslo ministerija, kuri taip pat inicijavo ugdomosios medžiagos  ir ugdymo procesų peržiūrą.

Taip pat TJA inicijuoja ir palaiko kitokias teismines bylas, gindama atskirus pareiškėjus, patyrusius diskriminaciją. Viena iš tokių bylų šiuo metu vyksta prieš Šiaulių miesto savivaldybė, kuri diskriminaciniais pagrindais atsisakė net svarstyti iniciatyvaus jaunimo pateiktą konkursinę projekto paraišką.

Pateikti pavyzdžiai nėra išsamūs, tačiau atkreipiame dėmesį, kad labai laukiame savanorių, kurie gali padėti teisiniais, organizaciniais klausimais, taip pat finansavimo pritraukimo klausimais, nes teisinių procesų palaikymas kainuoja labai brangiai.

Bendruomenės telkimas, stovykla, vieši renginiai

TJA tradiciškai kvietė į 17-ąją stovyklą, kuri šį kartą vyko Alytaus raj. Stovykloje dalyvavo apie 30 asmenų.

Toliau nuolat rengiame socialinius vakarus – susitikimus su įdomiais žmonėmis, kūrybines dirbtuves, mini paskaitas ir pan. Visus metus aktyviai socializavomės net trijuose miestuose: Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose.

Šiemet atsinaujinome ir TJA narių apskaitos sistemą.

Bendradarbiaudami su Žmogaus teisių organizacijų atstovais šiai bendruomenei įsipareigojome parengti įstatus ir koordinuoti registravimo procedūrą. Todėl 2017 m. pabaigoje buvo įsteigta iki šiol pagal bendradarbiavimo sutartį veikusi Žmogaus teisių organizacijų koalicija.

 

Mes kviečiame kiekvieną asmeniškai nelikti abejingu ir solidariai vienytis bei kartu veikti, kad kiekvienas žmogus galėtų gyventi oriai ir būti laimingas. Kviečiame tapti TJA nariais ar draugais. Organizacijai visada reikia teisininkų, maketuotojų, viešųjų ryšių ir IT specialistų, tarptautiniais ryšiais besidominčiųjų, tekstų redaktorių, vertėjų, renginių organizatorių ir pan. Taip pat labai kviečiame bendradarbiauti mokytojus, pedagogikos studentus ir kitus ugdymo sritimi besidominčius asmenis. Susisiekite su mumis jau DABAR – info@tja.lt. Jūs galite prisidėti ir paskiriant 2% nuo sumokėto GPM, ši parama yra gyvybiškai svarbi organizacijos funkcionavimui.

Visada laukiame idėjų ir iniciatyvų – kurias su džiaugsmu padėsime įgyvendinti, taip pat ir paramos joms iš visų LGBT žmonių ir jų draugų.

Asociacija ypač dėkoja už sėkmingą bendradarbiavimą: Seimo narei Dovilei Šakalienei, Gayline.lt, visiems Žmogaus teisių organizacijų koalicijos partneriams, DEMOS kritinės minties institutui, Šeimos planavimo ir seksualinės sveikatos asociacijai, Jungtinių Amerikos Valstijų, Vokietijos Federacinės Respublikos ambasadoriams ir šių ambasadų darbuotojams, Rosa Luxemburg fondo atstovams Varšuvoje, Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų instituto darbuotojams, Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungai, Lietuvos liberaliam jaunimui, visiems TJA seminarų lektoriams, asmenims, kurie paskyrė 2 proc. paramą, žmogaus teises remiantiems žurnalistams.

Taip pat norime pažymėti keletą asmenų, kurie išskirtinai daug ir savanoriškai prisidėjo prie TJA veiklos:

Simona, Kotryna, Vilius, Kornelija, Aivaras, Gabrielė, Svajonė, Rasa, Bertas, Juliana, Robertas, Pijus, Antanas, Artūras, Audrius, Danguolė, Darius, Eglė, Edmundas, Gediminas, Inga, Mindaugas, Rolandas, Sergejus, Vilma, Kamilė.

 Ataskaita PDF: Lietuvių kalba.

Tolerantiško jaunimo asociacija

Share:

Susiję tekstai: