Veiklos dokumentavimas ir finansinių ataskaitų rengimas II dalis

Kviečiame Tolerantiško Jaunimo Asociacijos ir fondo FRIDA narius, savanorius, darbuotojus dalyvauti antroje užsiėmimų dalyje. Po pirmojo susitikimo bendradarbiaujant ir koordinuojant paslaugos teikėjams, pirmoje užsiėmimų dalyje dalyvavęs Rolandas Gricius sutiko pasirengti antrajai daliai. Gegužės 16 d. 17.30 – 20.30 val. google meet platformoje bus rengiama minėtoji antra dalis praktinių 1 d. užsiėmimų tema organizacijų veiklos dokumentavimas ir finansinių (iš dalies) ataskaitų rengimas ir viešinimas.

1 dienos užsiėmimus buvo nuspręsta atlikti trumpesnėmis dalimis per 2 kartus dėl to, kad dėl pandemijos juos organizuojame el.erdvėje ir dėl to nesinori visiškai išvarginti. O taip pat, kad pirmuose mokymuose dalyvaujantys asmenys su paslaugos teikėjų pagalba galėtų pasirengti antrai daliai savarankiškai.

2 užsiėmimų dalyje numatyta išsinagrinėti:

Kokie finansiniai dokumentai renkami organizacijoje.
Kas yra tvarkingi finansiniai dokumentai ir kaip juos atskirti.
Kokios ataskaitos rengiamos metų gale remiantis finansiniais dokumentais ir kokia informacija iš jų surenkama.
Kaip rengiamos finansinės ataskaitos kas yra veiklos rezultatų ataskaita, balansas ir aiškinamasis raštas.
Ką atlieka ir kokias prievoles vykdo finansininkai ir vadovai Sodroje, VMI, Statistikos departamente ir Registrų centre.
Kokia informacija iš Asociacijos dokumentacijos tampa vieša.

Pirmos dalies užsiėmimus vedė lektorė Rasa Rockinienė. Kas buvo aptarta pirmoje užsiėmimų dalyje, čia.

Praktiniai užsiėmimai rengiami įgyvendinant projektą „Rainbow Challenge” už LGBT+ teises ir galimybes, kuris finansuojamas Aktyvių piliečių fondo EEE finansinio mechanizmo lėšomis.

Mokymuose planuojama dalyvaus 5-6 asmenys. Bent vienas asmuo iš Labdaros paramos fondo „Frida“.

Visgi, net jeigu nedalyvavote mokymų pirmoje dalyje galite sudalyvauti antroje jei esate Tolerantiško Jaunimo Asociacijos ir fondo FRIDA nariai, savanoriai, darbuotojai. Norintys dalyvauti kreipktitės į projekto darbuotojus Simoną Padegimaitę arba Artūrą Rudomanskį, kad atsiųstu Jums prisijungimo nuorodą.

Share:

Susiję tekstai: