DĖL LGBTQ+ ASMENŲ PRAŠANČIŲ PRIEGLOBSČIO LIETUVOJE

Tolerantiško jaunimo asociacija (TJA) elektroniniu paštu nuolat sulaukia LGBTQ+ bendruomenės narių, šiuo metu esančių migrantų sulaikymo centruose, prašymų padėti. Laiškuose, elektroniuose susirašinėjimuose migrantai teigia, kad jų gimtojoje šalyje jiems gresia pavojus dėl teisinio persekiojimo, valstybinių ir nevalstybinių (ginkluotų grupuočių ir pan.) subjektų, šeimos narių vykdomo susidorojimo grėsmės, fizinių ir brutalių bausmių homoseksualiems asmenims.

TJA atkreipia dėmesį, kad į Lietuvą atvykę asmenys gyveno šalyse, kuriose galimai jiems grėsė pavojus dėl jų lytinės tapatybės arba seksualinės orientacijos. Tikimės iš Migracijos departamento profesionalių veiksmų indikuojant, kad asmeniui gresia pavojus šalyje, kurioje LGBTQ+ bendruomenės nariai susiduria su smurtu, prievarta ir kitais žmogaus teisių grubiais pažeidimais.

Vien tai, kad šalyje galioja šariato teisė, arba yra kriminalizuojami tos pačios lyties asmenų lytiniai santykiai ar su priklausomybe LGBTQ+ asmenų grupei susijusi saviraiška, arba yra žinoma apie brutalius susidorojimo su LGBTQ+ asmenimis atvejus iš valstybinių ar nevalstybinių, subjektų, yra vienas iš pagrindinių įrodymų, jog LGBTQ+ asmenims, pabėgusiems iš tokios šalies, nėra saugu savo tėvynėje ir juos grąžinus į kilmės šalį gali kilti reali grėsmė jų sveikatai arba gyvybei. Migracijos departamentas turi tinkamai įvertinti šalių, iš kurių pabėgo LGBTQ+ migrantai, teisinę, politinę, kultūrinę ir socialinę aplinką.

Atsižvelgdami į tai kas išdėstyta, p r a š o m e  atsakingas institucijas:

  1. atsižvelgti ir tinkamai įvertinti šalių, iš kurių atvyko migrantai, teisinį reguliavimą, efektyvios valstybės kontrolės šalies teritorijoje padėtį, susijusią su LGBTQ+ bendruomenei priklausantiems asmenims galinčiomis kilti neigiamomis pasekmėmis: grėsme gyvybei, kankinimų ir žeminančio elgesio grėsme, valstybinių ir nevalstybinių veikėjų keliamomis rizikomis tokioms grėsmėms atsirasti;
  2. neatskleisti LGBTQ+ asmenų, patekusių į Lietuvos Respublikos teritoriją, duomenų šalims, kuriose jie gyveno, jeigu tose šalyse galiojo teisinis reguliavimas, kuriuo yra kriminalizuojami tos pačios lyties asmenų lytiniai santykiai ar su priklausymu LGBTQ+ bendruomenei susijusi saviraiška, arba gręsia persekiojimas dėl su LGBTQ+ teisių gynimu susijusios veiklos, ypač – jeigu asmenims gresia laisvės atėmimas, fizinės ar kitokios bausmės.

TJA valdybos įgaliotas narys                                                                                                      
Jonas Valaitis

Tolerantiško Jaunimo Asociacijos Pirmininkas                                                                                                
Artūras Rudomanskis

Share:

Susiję tekstai: