Jaunimo organizacija išaiškino viešus ir privačius interesus painiojančią viceministrę

Išnagrinėjusi Tolerantiško jaunimo asociacijos prašymą dėl socialinės apsaugos ir darbo viceministrės, ėjusios ministro patarėjos pareigas, Jolantos Ramonienės, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pripažino, kad pastaroji supainiojo viešuosius ir privačius interesus.

 

2009 m. kovo 18 d. Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija (NŠTA) pateikė skundą švietimo ir mokslo ministrui Gintarui Steponavičiui ir socialinės apsaugos ir darbo ministrui Rimantui Jonui Dagiui dėl „Gender Loops” projekto.

 

Švietimo ir mokslo ministras G. Steponavičius 2009 m. kovo 23 d. įsakymu sudarė darbo grupę dėl galimo „Gender Loops” metodikų įgyvendinimo ikimokyklinėse įstaigose.

 

Į darbo grupę, tiriančią „Genders Loops” projekto įgyvendinimą Lietuvoje, R. J. Dagio teikimu buvo įtraukta ir socialinės apsaugos ir darbo ministro patarėja Jolanta Ramonienė, kuri vėliau pradėjo eiti viceministrės pareigas. Ji yra NŠTA narė ir šios asociacijos vieno įtakingiausių narių Algimanto Ramono žmona.

 

Savo santykius su Asociacija privačių interesų deklaracijoje privalėjusi nurodyti, J. Ramonienė tyrė NŠTA skundą, neatsižvelgdama į tai, kad ji pati yra NŠTA narė, o jos sutuoktinis A. Ramonas yra skundą padavusios asociacijos tarybos narys .

 

Vyriausiosios tarnybinės etikos sprendime skelbiama, kad ministerijoje kuruojanti lyčių lygybės ir lygių galimybių klausimus J. Ramonienė kaip NŠTA narė, sutikdama su asociacijos reiškiama pozicija dėl minėto projekto, negalėjo objektyviai, nešališkai vykdyti darbo grupės narės pareigų (vertinti NŠTA pirmininko pateiktos informacijos), nes ji suinteresuota NŠTA siekių įgyvendinimu. VTEK pastebėjo, kad Darbo grupės veiklos metu, J. Ramonienė, kaip Socialinės apsaugos ir darbo ministro patarėja, Darbo grupės narė, žiniasklaidoje gana tendencingai neigiamai vertino tiriamą projektą, taip išreiškė NŠTA nuomonę, be to, vieno iš Darbo grupės posėdžių metu, kaip Darbo grupės narė, bendravo su NŠTA atstovais.

 

Tolerantiško jaunimo asociacija yra susirūpinusi, kad vieną iš atsakingiausių postų Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje vėl užims viešuosius interesus supainiojusi laikinai einanti pareigas viceministrė, dėl kurios kompetencijos kilo ne viena diskusija. Atsižvelgiant į tai, kad J.Ramonienė yra baigusi Vilniaus universiteto bendrosios geografijos ir kraštotvarkos studijų programą, o jos biografijoje nurodomas laimėjimas yra baigiamasis darbas „Lietuvos kaimo socialinis-demografinis talpumas pagal gamtines, ekonomines ir socialines žemės ūkio vystymosi sąlygas”, tikėtina, kad valstybės tarnautojos, atsakingos už šeimų socialinę apsaugą, lyčių lygybę ir lygias galimybes, darbo patirtis ir kompetencija įspūdį darė, turbūt, tik ją paskyrusiam R. J. Dagiui.

 

Tolerantiško jaunimo asociacijos informacija

Share:

Susiję tekstai: