Multikultūrinis savanorytės centras (MSC): Lietuvos visuomenės ir TŠP tarpusavio darna

Mokytojų, moksleivių, tėvų ir NVO atstovų tarpkultūrinių gebėjimų plėtra

Įgyvendinant Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai 2011 m. metinę programą, prioritetą veiksmai, skirti įgyvendinti „Bendruosius pagrindinius imigrantų integracijos politikos Europos Sąjungoje principus”, veiksmą „Abipusio tarpkultūrinio pasikeitimo skatinimas“ nuo 2012 m. sausio 1 d. Tolerantiško Jaunimo Asociacija kartu su Mykolo Romerio universitetu ir Vilniaus afrikiečių bendruomene įgyvendina projektą „Multikultūrinis savanorytės centras (MSC): Lietuvos visuomenės ir TŠP tarpusavio darna“. Projekto tikslas – sustiprinti Lietuvos visuomenės gebėjimus prisitaikyti prie įvairovės, skatinti Lietuvos visuomenės ir trečiųjų šalių piliečių (toliau – TŠP) bendradarbiavimą bei mažinti socialinę įtampą ir stereotipus susijusius su trečiųjų šalių piliečiais.

Siekiant sustiprinti Lietuvos piliečių ir trečiųjų šalių piliečių gebėjimus prisitaikyti prie įvairovės ir pagerinti tarpusavio supratimą, buvo įsteigtas multikultūrinis savanorystės centras, kuriame sudarytos sąlygos bendradarbiauti ir bendrauti Lietuvos visuomenės nariams ir TŠP. Tokio centro poreikis ir nauda pagrindžiama Lietuvoje atlikto tyrimo išvadomis (Bartkevičienės, Gudžinkienės, Mukauskaitės, 2011) bei užsienyje egzistuojančiais panašaus pobūdžio centrais. Numatyta, kad įgyvendinant projektą, jame apsilankys 200 Lietuvos visuomenės narių ir 100 TŠP. Centre yra sudaryta galimybė tiek TŠP, tiek lietuviams dalyvauti daugelyje veiklų: išmokti kalbų (lietuviams – anglų ir rusų; o TŠP – lietuvių kalbos; taip yra skatinama abipusė savanorystė), dalyvauti edukacinėse-refleksinėse diskusijose, patyriminiuose užsiėmimuose, sporto varžybose, skirtingų kultūrų mugėse, tarpkultūrinių bendradarbiavimo įgūdžių įtvirtinimo vasaros stovykloje.

Projekto tikslas bus įgyvendinamas šiomis veiklomis:
• Multikultūrinio savanorytės centro įsteigimas
Mentorystės programos savanoriams multikultūrinėje aplinkoje rengimas ir įgyvendinimas
Savanorystės multikultūrinėje aplinkoje vadovo parengimas ir leidyba
• Abipusių mokymų organizavimas (kalbų mokymasis)
• Edukacinių-refleksinių diskusijų organizavimas
• Patyriminių užsiėmimų parengimas ir įgyvendinimas
• Sporto varžybų organizavimas
• Skirtingų kultūrų mugės organizavimas
• Tarpkultūrinių bendradarbiavimo įgūdžių įtvirtinimas vasaros stovykloje
• Laidų ciklo rengimas ir pristatymas televizijoje
• Gyvosios bibliotekos su Afrikos muzikine grupe organizavimas Lietuvos mokyklose ir savanorystės centre
• Foto parodų parengimas ir pristatymas visuomenei

Multikultūrinis savanorystės centras yra įsikūręs A. Smetonos g. 5 (priešais “Pramogų banką”), 412 kabinete. Centras veikia darbo dienomis nuo pirmadienio iki penktadienio, 11.30 iki 20.30 val. (pietų pertrauka 15:30 – 16:30).

Daugiau informacijos galite rasti: www.facebook.com (search: Multicultural Volunteering Centre) ir http://www.mvcenter.org

Kontaktams:
Multikultūrinio savanorystės centro vadovė
Ieva Mukauskaitė
Tel.: 8 679 20788
El. paštas: mvc@centreplus.org

Projekto vadovė
Inga Žilinskaitė
Tel.: 8616 48515
El. paštas: inga@tja.lt

Share:

Susiję tekstai: