Darbuotojų bei narių socialinių kompetencijų stiprinimas

2009 m. lapkritį Tolerantiško jaunimo asociacija su partneriu VšĮ „Pusiaukelis“ pradėjo vykdyti Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos remiamą projektą, skirtą šių organizacijų stiprinimui.

Projekto metu bus vykdomi mokymai stiprinantys TJA ir „Pusiaukelio“ darbuotojų sugebėjimus, darbinę kompetenciją. Šių organizacijų nariai galės gerinti bendravimo ir savirealizacinius įgūdžius, kurie kels jų pasitikėjimą savimi ir skatins drąsiai siekti tikslų. Mokymuose dalyvaus 40 Tolerantiško jaunimo asociacijos ir VšĮ „Pusiaukelis“ darbuotojų bei narių.

Siekiant, kad organizacijos galėtų sėkmingai dirbti su savo nariais ir teikti pagalbą socialinės atskirties grupėms, organizacijų biurai bus aprūpinti biuro technika ir baldais. Tolerantiško jaunimo asociacijoje kursis informacinis centras, bus nupirkta teminės literatūros TJA bibliotekai.

Taip pat planuojama visa eilė renginių Lietuvos regionuose, kurių metu Tolerantiško jaunimo asociacija sieks mažinti atskirtį, patiriamą homoseksualių, biseksualių ir transseksualių asmenų, o VšĮ „Pusiaukelis“ sieks stiprinti priklausomybėmis sergančių asmenų integracines galimybes.

Veiklos bus vykdomos įgyvendinant 2009 m. lapkričio mėnesį prasidėjusį EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų remiamą paprojektį, kurio pavadinimas „Tolerantiško jaunimo asociacijos ir VšĮ „Pusiaukelis“ institucinis ir darbuotojų bei narių socialinių kompetencijų stiprinimas“.

—————————————–
Projekto trukmė:
2009 m. lapkritis – rugpjūtis.

Projekto tikslas: Tolerantiško jaunimo asociacijos ir VšĮ „Pusiaukelis“ institucinis stiprinimas ir darbuotojų bei narių socialinių kompetencijų įgyjimas, jaunimo ir visuomenės informavimo centro įkūrimas apie skirtingas socialines grupes bei žmogaus teisių apsaugą.Projekto veiklos:

1 veikla. Nuolatinis projekto administravimas.
2 veikla. Tolerantiško jaunimo asociacijos ir VšĮ “Pusiaukelis” institucinis stiprinimas ir materialinės bazės gerinimas.
3 veikla. Tolerantiško jaunimo asociacijos ir VšĮ “Pusiaukelis“ darbuotojų bei narių socialinių kompetencijų įgyjimas vykdant mokymus.
4 veikla. Jaunimo ir visuomenės informavimo centro įkūrimas Tolerantiško jaunimo asociacijos biure Vilniaus mieste.
5 veikla. Penki išvažiuojamieji susitikimai – renginiai su žmonėmis Lietuvos regionuose, kuriuose bus kalbama apie projekto tikslinių grupių socialinę atskirtį.
6 veikla. Projekto viešinimas.
7 veikla. Projekto auditas.

Tolerantiško jaunimo asociacijos informacija

Kontaktams:

Projekto vadovė
Rasa Kuodytė-Kazielienė
Tel. +370 671 16948
El. paštas: rasa@tja.lt

Projekto koordinatorius
Artūras Rudomanskis
Tel. +370 683 04748
El. paštas: arturas@tja.lt

Share:

Susiję tekstai: