Konsultavimo ir informavimo centras PLIUS

Įgyvendinant Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai 2010 m. metinę programą,    prioritetą „Veiksmai, skirti įgyvendinti „Bendruosius pagrindinius imigrantų integracijos politikos Europos Sąjungoje principus“, veiksmą „Programų ir veiklos, skirtų teikti įvairias konsultacijas ir informaciją trečiųjų šalių piliečiams, sudarant palankesnes galimybes jiems naudotis viešomis ir privačiomis paslaugomis, kūrimas ir tobulinimas“ nuo 2011 m. sausio 1 d. Tolerantiško jaunimo asociacija kartu su Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba vykdo naują projektą „Konsultavimo ir informavimo centras PLIUS“. Projekto tikslas – užtikrinti informacijos prieinamumą ir teikti konsultacijas trečiųjų šalių piliečiams, taikant savivaldaus mokymosi principus, Goupal-McNicol multikultūrinį-multimodalinį-multisisteminį metodą bei vieno langelio principą, siekiant palengvinti TŠP integraciją į Lietuvos visuomenę.

Š. m. kovo mėn. įsteigtas “Konsultavimo ir informavimo centras „PLIUS” (toliau-centras), kuriame teikiamos konsultacijos ir informacija trečiųjų šalių piliečiams (toliau TŠP), sudarant palankesnes galimybes jiems naudotis viešomis ir privačiomis paslaugomis ir palengvinti jų integraciją į Lietuvos visuomenę. Projekto trukmė: 2011 m. sausio 1d. – 2012 m. birželio 30 d.

Įgyvendinant projekto veiklas, centre „PLIUS“  teikiamos šios  konsultacijos:

•socialinio darbuotojo (programa);

•psichologo (programa);

•teisininko (programa);

•specialisto, konsultuojančio verslo steigimo-organizavimo klausimais (programa);

•konsultanto darbo klausimais (programa);

•lietuvių kalbos specialisto (programa).

Konsultacijos teikiamos naudojant individualaus, grupinio darbo metodus. Taip pat  teikiamos konsultacijos internetu. Konsultuojama anglų ir rusų kalbomis. Centre sudarytos galimybės nemokamai naudotis kompiuteriais ir internetu. Ateidami į centrą TŠP turi pateikti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje arba leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.

Projekto metu bus diegiami inovatyvūs darbo su TŠP metodai:

•Specialistų – konsultantų komanda vadovausis savivaldaus mokymosi koncepcija.

•Socialinis darbuotojas konsultuos, remdamasis Goupal-McNicol multikultūriniu multimodaliniu-multisisteminiu metodu, kuris remiasi prielaida, kad „kiekviena kultūros sąlygojama aplinkybių visuma sulaukia skirtingo atsako ir streso įveikos strategijos, svarbių asmenybės tobulėjimui“ (Goupaul-McNicol, 1997).

•Bus užtikrintas vieno langelio principas, t. y. informacija bus prieinama vienoje vietoje.

Centras yra įsikūręs A. Smetonos g. 5 (priešais “Pramogų banką”), 302 kabinete. Konsultacijos teikiamos darbo dienomis nuo pirmadienio iki penktadienio, 11.30 iki 20.30 val. (pietų pertrauka 15:30 – 16:30).

Daugiau informacijso galite rasti: www.facebook.com (search  Centre Plus)

Kontaktams:

Centro vadovė

Aistė Bartkevičienė

Tel.: 8605 77245

El. paštas: aiste.bartkeviciene@tja.lt

Projekto vadovė

Inga Žilinskaitė

Tel.: 8616 48515

El. paštas: inga@tja.lt

Share:

Susiję tekstai: