Išleista nauja metodinė priemonė „Socialinis darbas su prieglobstį gavusiais užsieniečiais“

Konferencijos dalyviai

Šiandien galime pasidžiaugti nuo 2011 m. sausio 1 d. Tolerantiško jaunimo asociacijos ir Šialių valstybinės kolegijos kartu vykdomo projekto „Socialinio dialogo plėtra tobulinant PGU integracijos sistemą“ veiklomis ir rezultatais. Projekto įgyvendinimo metu parengta metodinė priemonė „Socialinis darbas su prieglobstį gavusiais užsieniečiais“, kuri pristatyta 2012-06-01 praktinės – mokslinės konferencijos, organizuotos Šiaulių valstybinėje kolegijoje, metu.

Konferencijos dalyviai
Konferencijos dalyviai
Metodinė priemonė skirta socialinio darbo programos studentams, socialinio darbo praktikams, siekiantiems įgyti naujų profesinių žinių ir įgūdžių, norintiems dirbti profesionaliau ir atsakingiau. Praktinės užduotys, nukreiptos į praktinių įgūdžių lavinimą ir savirefleksijos ugdymą/si, gali padėti pažinti artimiau bei giliau save ir kitus mūsų aplinkos žmones. Taip pat tikimės, jog šis leidinys bus naudingas ir socialinės bei prieglobsčio politikos formuotojams ir įgyvendintojams, darbuotojams, administruojantiems Europos pabėgėlių fondo programą Lietuvoje, inicijuojantiems pokyčius prieglobstį gavusių užsieniečių integracijos politikoje, bei plačiosios visuomenės nariams, t.y. visiems siekiantiesiems padėti ir prisidėti prie prieglobstį gavusių užsieniečių integracijos į Lietuvos visuomenę proceso tobulinimo.

Metodinės priemonės „Socialinis darbas su prieglobstį gavusias užsieniečiais“ I–III skyriuose aptariamas migracijos fenomenas socialinio darbo kontekste, nagrinėjama prieglobstį gavusių užsieniečių integracijos samprata, tipologija, veiksniai, sąlygojantys integracijos procesą, integracijos organizavimo tvarka Lietuvoje, atskleidžiamos prieglobstį gavusių užsieniečių problemos ir siūlomos naujai pateiktos mikro, mezo, makro lygmens socialinio darbo intervencijos, nukreiptos į konkrečių prieglobstį gavusių užsieniečių problemų sprendimą. Metodinės priemonės „Socialinis darbas su prieglobstį gavusias užsieniečiais“ IV–VI skyriuose nagrinėjama socialinio darbuotojo tarpkultūrinė kompetencija ir jos turinys profesinės veiklos su prieglobstį gavusiais užsieniečiais kontekste, išryškinama skirtingų kultūrų elgsenos stilių svarba ir pateikiami jų pažinimo būdai, atskleidžiami sėkmingo bendravimo su prieglobstį gavusiais užsieniečiais veiksniai ir sąlygos.

 

Metodinę priemonę rasite čia.

 

Renginio akimirkos:

 

 

 

 

 

 

 

 

Tolerantiško jaunimo asociacijos informacija

 

Share:

Susiję tekstai: