Publikacija: LGBT + Lietuvos istorija

publication-lgbt-history-of-lithuania_lit-1

Nuo 2019 m. Tolerantiško jaunimo asociacija, bendradarbiaudama su Rosa Luxemburg fondu, aktyviai dalyvauja LGBT+ istorijos Lietuvoje aktualizavime. LGBT+ tema Lietuvoje buvo laikoma neaktualia ir „importuota“ į Lietuvos viešąjį diskursą. TJA turėjo reikšmingų pasiekimų populiarinant LGBT+ istoriją Lietuvoje, tačiau vis dar reikia pažangaus naratyvo apie LGBT+ teises istoriniame kontekste.

Prancūzų filosofas Jean-François Lyotard teigė, kad postmoderniais laikais maži pasakojimai yra patrauklesni ir prasmingesni. Taigi projekto veikla skirta sukurti (ir populiarinti) trumpą leidinį, skirtą LGBT + istorijai, kuris bus išplėtotas pagrinde šiuolaikinės Lietuvos istorijos ir kolektyvinės atminties kontekste.

1 etapas

Sudaryti ir išleisti apibendrintą LGBT + istorijos rinkinį Lietuvoje, kuris taip pat pakankamai atspindėtų kairiosios ir kairiosios politikos indėlį Lietuvos LGBT + istorijos kontekste. Leidinyje su iliustracijomis ir analizėmis bus aptarti įvairūs LGBT + aspektai Lietuvoje iki 2020 m., Įskaitant teisę, socialinius judėjimus, politiką, bendruomenės gyvenimo aspektus ir kt.

Leidinio apimtis: 50–70 A4 puslapių (A4 ~ 1800 simbolių)

Šio leidimo egzempliorių skaičius: 200.

2 etapas

Bus organizuojamas atviras renginys konferencijos / diskusijų forma, kad publikuotas ledinys būtų pristatytas visuomenei. Renginio formatas ir tiksli data (rugsėjo arba spalio mėn.) Bus nustatomi atsižvelgiant į COVID-19 situaciją Lietuvoje. Tikimasi, kad dalyvaus apie 30 dalyvių – Lietuvos kultūrinio, akademinio ir politinio gyvenimo atstovų.

Projekto trukmė: 2021 m.

Projektas įgyvendinamas bendradarbiaujant su Rosa Luxemburg fondu.

Share:

Susiję tekstai: