Amžiams į spintą!

Viena iš kebliausių problemų, su kuria susiduria LGBT bendruomenė, yra heteronormatyvumas. Šis įsitikinimas, jog iš esmės, visi žmonės yra heteroseksualūs ir kad būtent heteroseksuali orientacija yra pranašesnė, žemina kiekvieną ne heteroseksualų individą ir apsunkina jų asmeninį gyvenimą. Tačiau verta pastebėti, kad ši nuostata kenkia visiems žmonėms, nepriklausomai nuo tapatybės ar orientacijos. Todėl labai svarbu kalbėti apie tai, įsigilinti į problemos šaknis ir analizuoti pasekmes, ieškoti būdų kovoti su šiuo fenomenu.

Tad kasmetė, šiemet jau 17-tą kartą organizuojama Tolerantiško jaunimo asociacijos vasaros stovykla, rengiama įgyvendinant Jaunimo reikalų departamento remiamą programą „Kitoks, bet savas“, rupgjūčio 22 – 24 dienomis sukvietė jaunimą diskutuoti šia tema per paskaitas, komandinius žaidimus ir dalijimąsi patirtimis. Šūkis „pagaukim heteronormatyvumo šmėklą ir supakuokim atgal į vaiduokliams nepralaidžią spintą!“ suvienijo stovyklos dalyvius.

Stovyklos metu trys lektorės skatino pasižiūrėti į šią problemą skirtingu kampu. VDU Sociologijos katedros doktorantė ir VU Lyčių studijų centro lektorė Darja Lyzenko plačiau apibūdino heteronormatyvumo sampratą ir atskleidė skaudžias to pasekmės visuomenei: šios klaidingos nuostatos leidžia plėtotis seksizmui, homofobijai ir transfobijai. Taip pat diskusijoje buvo ieškoma būdų pastebėti ir priešintis heteronormomis. Vienos iš stovyklos dalyvių, Svajonės Leleikaitės, teigimu, reikia „skleisti žmonėms žinią, jog toks dalykas egzistuoja. Kvestionuoti žmonių heteronormatyvius nusistatymus. Tik kalbėdami ir plėsdami žmonių akiratį priversim susimąstyti. Puikus būdas priešintis šiam reiškiniui – renginiai, kuriuose žmonės būtų kviečiami diskutuoti šia tema. Taip pat reiktų nenumoti ranka į heteronormatyvumą mūsų kasdienybėje, o tai išryškinti.” Antroji lektorė, rašytoja, filosofijos doktorantė, žmogaus teisių aktyvistė Aušra Kaziliūnaitė vedė paskaitą „Heteronormatyvumas holivudiniame kine” ir skatino kvestionuoti bei kritiškai pažvelgti į heteronormatyvumą propaguojančias filmų scenas. Paklausti, kokias mintis paliko ši paskaita, dalyviai pasakojo:

 Visi mes žiūrime holivudinį kiną ir juo mėgaujamės, bet supratau, jog beveik visi tie filmai yra tokie patys. Visame tame kine yra herojus vyras, kuris gale filmo gauna savo svajonių panelę. Mes žiūrime šiame kine tą patį per tą patį ir netgi patys to nepastebime“  – Svajonė Leleikaitė.

Supratau, kad filmus, kurie mums yra rodomi reikia atkoduoti, tai yra analizuoti filmus ir stebėti, kokios scenos ir kokią užslėptą žinutę jos siunčia mums“ – Vilius Staražinskas.

Trečioji lektorė – žurnalistikos bei komunikacijos studijas baigusi ir jaunimo centre Rygoje savanoriaujanti meksikietė Lucia Araiza dalinosi savo žiniomis ir entuziazmu apie storytelling, asmeninių istorijų pasakojimo metodą.

Supratau, jog savo ar kitų istorijos yra labai stipri priemonė perduoti žinutę visuomenei. Asmeninė istorija iš tiesų yra labai galingas būdas, turint siekių žmogaus teisių ar bet kokioje kitoje srityje. Suvokiau, jog žmonių asmeninių patirčių skleidimas gali priversti daug ką susimąstyti“ – įžvalgomis pasidalino Svajonė.

„Komunikavimas – raktas į problemų sprendimus. Norint išspręsti problemą, reikia ją parodyti, atpasakoti kitiems ir kalbėti dėl ko ši problema egzistuoja ir kaip ją galima spręsti, taip pat kalbėti apie problemą su kuo daugiau žmonių, taip juos šviečiant“ – įkvėptas paskaitos svarstė Vilius.

Dalyviai neslėpė buvę sukrėsti supratę, kaip stipriai heteronormatyvumas veikia mūsų kasdienį gyvenimą. Tačiau parama žmogaus teisėms pamažu griauna sustabarėjusias normas ir užsibuvusius heteronormatyvaus mąstymo likučius. Stovykloje dalyvavęs jaunimas užsidegė noru daugiau nuveikti savo aplinkoje, taip pat savanoriauti Tolerantiško jaunimo asociacijoje ir tokiu būdu prisidėti prie pokyčių ir dirbant išvien daug ką keisti lygybės labui. Svarbu nepamiršti daugiau dėmesio skirti detalėms, nes netgi jose gali slypėti labai didelės problemos. „Šiame pasaulyje visada atsiras naujų problemų, tačiau tai dar vienas iššūkis, kurio nereikia išsigąsti“ – teigė Svajonė. Dalyviai paliko stovyklą su viltimi, jog ateityje heteronormatyvumo šmėkla bus sugauta ir amžiams uždaryta spintoje, viskas yra tik mūsų rankose.

Eglė Bražiūnaitė, Tolerantiško Jaunimo Asociacijos narė.

Share:

Susiję tekstai: