Kas yra “Saugios aplinkos” klubai?

Tai klubai, aktyviems ir pilietiškiems moksleiviams, norintiems prisidėti prie Lietuvos mokyklų tapsmo tolerantiškesnėmis ir saugesnėmis visiems moksleiviams. Į „Saugios aplinkos” klubą prisijungę moksleiviai, kartu su mokytoju-kuratoriumi, organizuoja aktyvizmo, švietimo ir paramos veiklas visai mokyklos bendruomenei ir taip kovoja su mokykloje pasireiškiančiais diskriminacijos bei neapykantos socialiai pažeidžiamoms grupėms, atvejais. Taip pat, klubų nariai nuolat tobulina savo žinias žmogaus teisių, tolerancijos ir bendradarbiavimo srityse, dalyvauja specialistų organizuojamuose mokymuose, o iškilus poreikiui, turi galimybę nemokamai pasikonsultuoti su lygybės srityje dirbančiais specialistais: teisininkais, psichologais, edukatoriais ir kt.

„Saugios aplinkos” pavadinimas simbolizuoja saugumo užtikrinimo svarbą ugdymo įstaigose. Saugumas yra vienas iš pagrindinių žmogaus poreikių, kurio neužtikrinus asmuo negali realizuoti savęs ir skleisti savo potencialo. Psichologiniai tyrimai rodo, kad saugumo užtikrinimas yra būtina sąlyga siekiant gerų mokymosi pasiekimų bei asmenybės tobulėjimo. To ir siekia ši iniciatyvą – moksleivių, turinčių skirtingas socialines tapatybes bendrystės ir integracijos, kurioje nei viena grupė neturi nusileisti ar jaustis nuskriausta ir galėtų pilnai atskleisti savo turimą potencialą.

Saugios aplinkos klubai veikia moksleivių lyderystės principu – klubui priklausantys moksleiviai vadovauja patys sau – tik jie sprendžia, kokius klubo tikslus išsikelti, kokias veiklas vykdyti ir į ką orientuotis. Klubai gali būti skirti išskirtinai aktyvizmui, išskirtinai švietimui ar tarpusavio pagalbai arba derinti dvi ar visas tris iš šių funkcijų.

  • Į aktyvizmą orientuoti Saugios aplinkos klubai mokykloje organizuoja veiklas ir renginius, kuriais yra siekia atkreipti dėmesį į diskriminacijos problemą mokykloje ir skatinami teigiami pokyčiai mokyklos bendruomenėje.
  • Į švietimą orientuotų Saugios aplinkos klubų tikslas yra mokyklos bendruomenei suteikti kuo daugiau žinių apie skirtingų diskriminuojamų grupių ypatumus, tolerancijos svarbą ir diskriminacijos pasekmes.
  • Saugios aplinkos klubai, besirūpinantys tarpusavio pagalba kuria savitarpio pagalvos tinklą. Šie klubai gali tapti vieta, kurioje diskriminaciją patiriantys moksleiviai galės jaustis priimti ir pastebėti, susirasti draugų ir ugdyti savo socialinius įgūdžius.

Konkrečius veiklų pavyzdžius galite rasti čia.

Kodėl būtent aš turėčiau įsteigti „Saugios aplinkos“ klubą savo mokykloje?

6 žingsniai padedantys įkurti „Saugios aplinkos“ klubą savo mokykloje


Iniciatyva yra jungtinis projektų veiklos rezultatas:

„Rainbow Challenge” už LGBT+ teises ir galimybes“,  finansuojamas Aktyvių piliečių fondo EEE finansinio mechanizmo lėšomis.

„Kitoks, bet savas“, finansuojamas Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Jaunimo organizacijų stiprinimo programų finansavimo 2021–2022 metais lėšomis.

Share:

Susiję tekstai: