Kitoks, bet savas

kitoks-bet-savas

Projektas skirtas asociacijos veiklos instituciniam ir veiklos plėtojimui bei jos baziniams administraciniams poreikiams užtikrinti. Bendroje jaunimo organizacijos veikloje šis projektas yra vienas svarbesnių siekiant palaikyti asociacijos veiklų sėkmingą vystymą, užtikrinant jaunų žmonių, narių ir savanorių supratimo apie žmogaus teises plėtojimą, padalinių įsitraukimą į veiklą. Projektas tampriai susietas su ilgalaike organizacijos veiklos strategija ir prisidės prie jos įgyvendinimo stiprinant TJA, užtikrinant jos veiklos kokybę ir plėtrą bei ženkliai prisidės prie jos savanorių bei narių, jaunų žmonių kompetencijų kėlimo ir įgalinimo.

Tikslas – stiprinti Tolerantiško jaunimo asociaciją, užtikrinti veiklos kokybę, tęstinumą ir plėtrą, sudarant sąlygas ugdyti jaunų žmonių kompetencijas ir didinant jų susidomėjimą savanoriška visuomenine veikla.

Projekto trukmė: 2021 m. balandžio – 2022 m. gruodis.

Projektas yra Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, finansuojamo Jaunimo organizacijų stiprinimo programų finansavimo 2021–2022 metais lėšomis, dalis.

Share:

Susiję tekstai: