Tarptautinės žmogaus teisių dienos išvakarėse – priminimas teismams apie pareigą jas ginti

Tolerantiško jaunimo asociacija informuoja, kad pateikė kasacinį skundą Lietuvos Aukščiausiajam Teismui dėl lyčiai neutralios partnerystės įregistravimo. Šioje byloje vienos lyties asmenų šeima siekia įregistruoti ilgamečius savo santykius Lietuvoje.

Asociacijos teigimu, Vilniaus apygardos teismas, apeliacine tvarka išnagrinėjęs bylą, savo sprendimu ketino užkirsti kelią Lietuvos Respublikos piliečiams įtvirtinti savo šeimos santykius, neapgynė pareiškėjų pamatinių žmogaus teisių, saugomų Konstitucijos, taip nepateisinamai skirstydamas piliečius į  „pirmarūšius“ ir „antrarūšius“. Teismai dalį šalies piliečių „siunčia“ į Seimą, o Seimas aiškiai rodo, kad jokių poslinkių nebus, tą vienas po kito vardija valdantieji, pradžioje apie tai kalbėjo Seimo Pirmininkė Viktorija Čmilytė – Nielsen, vakar tą konstatavo ir Laisvės partijos deleguota Teisingumo ministrė Ewelina Dobrowolska. Tokie veiksmai de facto užsiima biurokratija ir neatlieka savo pareigų – užtikrinti kiekvieno asmens teises.

Tolerantiško jaunimo asociacija, kuri inicijavo tris strategines bylas, kartu su pasitelktu advokatu padėdama pareiškėjams jas vesti, neketina sustoti ir dės visas pastangas pasiekti proveržį, siekiant tinkamai pripažinti ir apsaugoti visų šeimų teises Lietuvoje, įskaitant ir vienos lyties asmenų.

„Susidaro įspūdis, kad teismas piktybiškai ignoruoja savo konstitucinę pareigą apginti žmogaus teises, kai įstatymų leidėjas, pataikaudamas daliai visuomenės nuostatų, nesiima pozityvios pareigos nustatyti teisinį reguliavimą, kuris tinkamai pripažintų ir apsaugotų taip pat ir vienos lyties asmenų šeimas. Tuo pačiu galėčiau teigti, kad Vilniaus m. apylinkės ir Vilniaus apygardos teismai savo sprendimais pademonstravo, kad jiems šeimos vertybės yra nesvarbios, nes ignoruoja 2019 m. sausio 11 d. Lietuvos Konstitucinio teismo nutarimą, kuris išaiškino: konstitucinė šeimos samprata yra neutrali lyties požiūriu“ – teigia Tolerantiško Jaunimo Asociacijos pirmininkas Artūras Rudomanskis.

Pareiškėjams teismuose atstovaujantis advokatas Aivaras Žilvinskas teigia, jog nepateisinama tokia teismų praktika, kai dalis žmonių yra išstumiami už teisinės sistemos ribų, nepripažįstant jiems fundamentinių teisių. „Paradoksaliai keisti teismų motyvai, kai atsisakoma taikyti aiškią tarptautinę teisę, teigiant, kad Strasbūro teismas buvo neteisingas, nes neišklausyta Rusija, arba bandant permesti atsakomybę politikams ir atsisakant vykdyti savo tiesiogines konstitucines pareigas, t.y. užpildyti įstatymų spragas žmogaus teisių klausimais, kelia visokių abejonių dėl teismų – galbūt kažkuriose grandyse trūksta nešališkumo, o galbūt – kompetencijos. Bet istorija nieko neužmiršta“, – teigia advokatas.

Tolerantiško Jaunimo Asociacija pažymi, kad iš 27 Europos Sąjungos šalių netgi 24 pripažįsta vienalytes šeimas, šiuo klausimu Lietuvą aplenkė netgi Latvija, kurios parlamentas balsų dauguma priėmė partnerystės įstatymą.

Share:

Susiję tekstai: