Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo nacionalinės 2014 – 2020 m. programos rengimo darbo grupės posėdis

Tolerantiško Jaunimo Asociacijos valdybos pirmininkas Artūras Rudomanskis dalyvavo Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo nacionalinės 2014 – 2020 m. programos rengimo darbo grupės posėdyje.

Skaityti daugiau...

Skelbiame galutinį memorandumo tekstą

Pagaliau galutinai suderintą bendradarbiavimo memorandumo “Dėl LGBT asmenims palankios aplinkos Lietuvoje kūrimo” tekstą. Dabar turime išversti į anglų kalbą, kad pritraukti ambasadas. Jų paramą padėtų atskleisti problemos svarbą.

Skaityti daugiau...

TJA atstovai dalyvavo susitikime su Švedijos lyčių lygybės ministre Maria Arnholm

Tolerantiško jaunimo asociacijos valdybos nariai Artūras Rudomanskis ir Mindaugas Kluonis balandžio 1 d. Švedijos Karalystės ambasadoje susitiko su šios šalies lyčių lygybės ministre Maria Elisabet Wallgren Arnholm ir valstybės sekretore Ulrika Stuart Hamilton.

Skaityti daugiau...

KONSULTAVIMO IR INFORMAVIMO CENTRAS PLUS

Įgyvendinant Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai 2012 m. metinę programą, prioritetą „Veiksmai, skirti įgyvendinti „Bendruosius pagrindinius imigrantų integracijos politikos Europos Sąjungoje principus“, veiksmą „Programų ir veiklos, skirtų teikti įvairias konsultacijas ir informaciją trečiųjų šalių piliečiams, sudarant palankesnes galimybes jiems naudotis viešomis ir privačiomis paslaugomis, kūrimas ir tobulinimas.

CENTRO PLUS NAUJIENOS

Skaityti daugiau...

Tolerantiško jaunimo asociacija atkreipė VSD dėmesį į grėsmes Lietuvos nacionaliniam saugumui

Tolerantiško jaunimo asociacija kreipėsi į Valstybės saugumo departamentą atkreipdama dėmesį į homofobijos keliamą grėsmę nacionaliniam saugumui ir kai kurių politikų bei Seimo narių bandymus į Lietuvos teisinę sistemą perkelti Rusijos Federacijos teisines nuostatas. Šio kreipimosi iniciatyvą iškėlė projekto „Draugiškos visuomenės skatinimas stiprinant NVO vaidmenį” savanoriai ir vykdytojai.

Skaityti daugiau...

Transparency International School on Integrity kviečia

The application for the annual Transparency International School on Integrity is now open! The School will take place on 7-13 July 2014. Over the past five years the TI School on Integrity has become a go-to event for senior students and young professionals from all over the world. Selected participants get a chance to learn from leading anti-corruption experts and put their ideas in practice with the help of School competitive action grants. 

Skaityti daugiau...

TJA pareiškimas dėl padėties Ugandoje

Ugandoje ir Nigerijoje priimti įstatymai, paminantys žmogaus teises, pagal kuriuos asmenims už homoseksualius santykius gresia įkalinimas iki gyvos galvos, o asmenims, nepranešantiems apie jiems žinomus homoseksualius žmones ar nesmerkiantiems homoseksualumo – griežtos bausmės. Šie įstatymai jau taikomi Nigerijoje, netrukus homoseksualių ir juos palaikančių asmenų genocidas turėtų prasidėti ir Ugandoje.

Skaityti daugiau...

Kaip galime prisidėti? III dalis

Tinkamas elgesys turi būti ne tik žodžiai dokumentuose. Svarbu nuolat aiškinti, mokyti ir siekti lygių galimybių palaikymo.

Skaityti daugiau...

Kaip galime prisidėti? II dalis

Įmonės, įstaigos, organizacijos darbo pasiūlymuose galėtų nurodyti savo nuostatas lygių galimybių srityje ir pabrėžti, jog nediskriminuoja lesbiečių, gėjų ir biseksualių ir transseksualių asmenų.

Skaityti daugiau...

Drąsus Toyota reklaminis iššūkis

Drąsus Toyota reklaminis iššūkis

Skaityti daugiau...