Pasiūlymas dėl dokumentinio filmo pristatymo bendrojo lavinimo ir aukštosiose mokyklose

Tolerantiško Jaunimo Asociacija įgyvendindama Europos pabėgėlių fondo Lietuvoje daugiametę 2008 – 2013 m. ir Europos pabėgėlių fondo Lietuvoje metinę 2010 m. programą,  vykdo projektą „Socialinio dialogo plėtra tobulinant PGU integracijos sistemą“.

Vienas iš šio projekto tikslų – dokumentinio filmo pristatymas bendrojo lavinimo ir aukštosiose mokyklose. Tolerantiško Jaunimo Asociacijos sukurtame dokumentiniame filme trumpai pristatomas prieglobstį gavusių užsieniečių (PGU) integracijos procesas ir dviejų Lietuvoje gyvenančių pabėgėlių istorijos, kurios atskleidžia efektyvios ir neefektyvios integracijos naudą ir žalą PGU  ir Lietuvos visuomenei.

Siekdami efektyviai pristatyti dokumentinį filmą „Teisė gyventi“, mūsų specialistai naudoja neformalaus ugdymo metodus, kurie jaunimui padeda lengviau suvokti PGU situaciją Lietuvoje ir integracijos reikšmę. Dokumentinio filmo pristatymo išlaidos finansuojamos projekto lėšomis, taigi, Jums pageidaujant, Tolerantiško Jaunimo Asociacijos specialistai, iš anksto suderintu laiku, savarankiškai atvyktų į Jūsų mokymo įstaigą ir suorganizuotų filmo peržiūrą. 

Dokumentinis filmas „Teisė gyventi“ sukurtas remiantis Tolerantiško Jaunimo Asociacijos sukaupta patirtimi organizuojant įvairius mokymus, paskaitas bei filmų pristatymus Lietuvos bendrojo lavinimo ir aukštųjų mokyklų mokiniams ir studentams. Šis filmas Jūsų mokymo įstaigoje galėtų būti inovatyvi mokymo priemonė pilietinio – dorinio ugdymo procese. 

Dėl išsamensės informacijos ir dokumentinio filmo peržiūros organizavimo Jūsų mokymo įstaigoje prašome kreiptis el. paštu gerda@tja.lt arba telefonu 8 679 00638 (Gerda)

Share:

Susiję tekstai: