Asociacijos vadovas dalyvavo susitikime su Seimo Pirmininke

Viktorija Čmilyte-Nielsen

Tolerantiško Jaunimo Asociacijos pirmininkas Artūras Rudomanskis dalyvavo susitikime su Seimo Pirmininke Viktorija Čmilyte-Nielsen. Buvo aptartos priemonės kovai su dezinformacija.

Perdavėme tokią žinią:

1. Žmogaus teisės ir pažeidžiamos grupės yra dezinformacijos taikinyje.

2. Seimo vaidmuo stiprinant demokratiją ir žmogaus teises yra labai svarbus ypač krizių metu. Pateikėme Ukrainos pavyzdį, kai nepaisydama agresorės užpuolimo fakto, analogišką Žmogaus teisės ribojantį įstatymo projektą Ukrainos Rada atmetė. Tuo tarpu Lietuvoje Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamos viešosios informacijos poveikio įstatyme vis dar yra įtvirtintas draudimas viešai teigiamai kalbėti apie visas šeimas.

3. Iš vienos pusės pasidžiaugėme, kad registruotas Civilinės sąjungos įstatymo projektas, tačiau iš kitos pusės, jeigu jis būtų priimtas tokia forma, kokia yra dabar, ir nebūtų patobulintas, manome, įžeistų dalį žmonių, kurie laukia partnerystės dėl įstatymo neatitikimų lygiateisiškumo kontekste. Atkreipėme dėmesį, kad lygybės principo nepaisymas neprisideda prie pasitikėjimo valstybe stiprinimo ir mažina dalies visuomenės atsparumą dezinformacijai.

4. Pasiūlėme, kad Seimo tyrimų skyrius galėtų skirti daugiau dėmesio minkštajai galiai ir vykdyti tyrimus, kokius pristato Europos parlamentarų forumai, susijusius su dezinformacijos sklaida ypač pažeidžiamų grupių tarpe, pavyzdžiui, vertinamosios analizės, įvardijant, kokių Lietuvoje veikiančių institucijų/organizacijų/įmonių vieša retorika, paremta kitų šalių retorika ar persidengia su grėsmėmis žmogaus teisių ir lyčių lygybės srityje.

TJA vadovas Artūras Rudomanskis susitikime su Seimo Pirmininke Viktorija Čmilyte-Nielsen, V.Chorna nuotr.

Susitikime buvo atkreiptas dėmesys į kritinio mąstymo ugdymą ugdymo įstaigose ir mokyklų atvirumą žmogaus teisių problematikai.

Pagal pateiktus siūlymus Seimo pirmininkės kabinetas ketina paruošti siūlymus tolimesniems veiksmams ir bendradarbiavimo stiprinimui su jaunimo organizacijomis.

Tolerantiško Jaunimo Asociacijos informacija

Share:

Susiję tekstai: