„Rainbow Challenge“ už LGBT+ teises ir galimybes

Tolerantiško Jaunimo Asociacija, kartu su partneriais labdaros ir paramos fondu “FRIDA” įgyvendina Aktyvių Piliečių Fondo remiamą projektą  „Rainbow Challenge” už LGBT+ teises ir galimybes.

LGBT+ asmenys Lietuvoje – viena iš labiausiai diskriminuojamų grupių visoje ES1. Šalyje trūksta veiksmų, kurie pagerintų LGBT+ teisių situaciją. Tiek miestuose, tiek regionuose skirtingai suvokiamos LGBT+ teisės, menki siekiai jas ginti: dėl pasyvios adaptacijos miestuose; dėl baimės veikti, ryšių su palaikančiais asmenimis neturėjimo; dėl stipriai išreikštos internalizuotos homofobijos, bifobijos ir transfobijos. Lietuvoje nėra įtraukių, prieinamų ir saugią veiklą užtikrinančių priemonių, kurios skatintų asmenis domėtis ir veikti individualiai ar per susivienijimus. 

Pagrindinis projekto tikslas – didinti informuotumą apie LGBT+ žmogaus teises ir vienodo požiūrio principą, įgalinant LGBT+ jaunimą bei kitas visuomenės grupes aktyviai domėtis žmogaus teisių problematika ir įsitraukti į visuomeninę veiklą miestuose ir regionuose.

Projekto metu bus kuriama programėlė, skirta žmogaus teisių švietimui ir aktyvizmo skatinimui, leidžiami leidiniai LGBT tematika, steigiama GSA mokyklose. Projekto savanoriams, kuriuos atrinkinės vykdančios organizacijos, vyks mokymai skirti pakelti kompetencijas reikalingas dirbant su projektu ir už jo ribų.

Projekto trukmė: 2020 m. spalis – 2023 m. spalis.

Projektas yra Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis, dalis.


Komiksai

Atsižvelgiant į jaunimo poreikius leidžiame komiksų žurnalus, kuriuose atskleidžiame problematiką specifinėse srityse (1. Neapykantos komentarai/kalba. 2. Santuoka/ partnerystė, įsivaikinimas. 3. LGBT+ bendroji sveikatos priežiūra. 4. Kariuomenė ir LGBT+. 5. Anti LGBT organizacijos ir jų veikla. 6. Tėvai, kurių vaikai yra LGBT+. 7. LGBT+ istorija Lietuvoje. 8. Transeksualumas ir lytinės tapatybės. 9. Lytinis ugdymas mokykloje. 10. Heteronormatyvumas, lyčių lygybė ir jos sąsajos su LGBT+. 11. Kraujo donorystės klausimai, sveikatingumas, lytiškai plintančios ligos. 12. Protestai, aktyvizmas ir pilietinė galia už LGBT+ teises, ar pan.). Leidinius leidžiame 2021-2022 metais.

Komiksų žurnaluose taip pats tengsimės pateikti papildomos informacijos apie projektą, jo eigą ir žmogaus teisių aktualijas. Žurnalai platinami ir viešinami socialiniuose tinkluose, žmogaus teisių renginiuose, mokymuose. Nuoseklus komunikacijos plano vykdymas, bei leidinių integravimas į kitas projekto veiklas užtikrins, kad 12 leidinių taps bendra informuotumo didinimo kampanija, nes informacija iš leidinių adaptuojama ir plėtojama įvairiomis formomis, kas prisidės prie nagrinėjamų problemų aktualizavimo, analizavimo įvairiais pjūviais. Leidiniais, spausdintais ir el. versija, planuojama pasieks bent 5000 LGBT+ asmenų (įskaitant LGBT+ 14-29 m. jaunimą) tikslinę auditoriją. Leidiniai taip pat bus platinami kitoms šio projekto tikslinėms grupėms.

2021 m. projekto pradžioje atlikome nereprezentatyvę 203 LGBTQI+ asmenų apklausą, kurią naudojame kaip pagalbinę priemonę vystant komiksus.


Projekto stiliaus knyga.

Share:

Susiję tekstai: